Generacisku změnu zhromadnje zmištrować

wutora, 20. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Łazowscy wobornicy ze susodami derje hromadźe dźěłaja. Nawoda Torsten Hansen (2. wotlěwa) a jeho naměstnik Marcel Noack (3. wotlěwa) rozmołwještaj so po hłownej zhromadźiznje z Dannyjom Haschickom ze Sprjewineho Doła (nalěwo) a z Andreasom Pscholu z Hamora (naprawo).  Foto: Andreas Kirschke Łazowscy wobornicy ze susodami derje hromadźe dźěłaja. Nawoda Torsten Hansen (2. wotlěwa) a jeho naměstnik Marcel Noack (3. wotlěwa) rozmołwještaj so po hłownej zhromadźiznje z Dannyjom Haschickom ze Sprjewineho Doła (nalěwo) a z Andreasom Pscholu z Hamora (naprawo). Foto: Andreas Kirschke

Wulke Ždźary (AK/SN). Łazowska gmejnska wohnjowa wobora chce wužadanjam přichoda wotpowědować. To podšmórny nawoda Torsten Hansen minjeny pjatk na jeje lětnej hłownej zhromadźiznje we Wulkich Ždźarach. „Mamy wukonliwu woboru. Měli ju tež dale zachować“, praji Hansen w swojej rozprawje. Starosćiwje zhladowaše wón na woteběracu ličbu kameradow. Wot 265 w lěće 2014 bě jich loni jenož hišće 214. Runočasnje je ličba w starobnym a čestnym wotrjedźe wot 153 na 174 rozrostła. Poměrnje stabilne je wuwiće pola młodźiny. Nimo jědnaće woborow dorosćenych ma gmejna Łaz pjeć młodźinskich woborow w Bjedrichecach, Hermanecach, Koblicach, Šćeńcy a Běłym Chołmcu. Za po płoninje druhu najwjetšu gmejnu Sakskeje je to nahladne. „Demografiska změna zawostaja swoje slědy“, Hansen podšmórny. Mjenje wobornikow dyrbješe loni nimale dwójce telko zasadźenjow zmištrować kaž lěto do toho. Předewšěm w juniju (28 zasadźenjow) a w oktobru (29 zasadźenjow) su wobornikow často wołali, zo bychu po wichorach škody rumowali.

Zo njeby ličba wobornikow dale woteběrała, chcedźa nowych wobornikow wabić a wjace mocy za zjawnostne a młodźinske dźěło nałožić. „Ryzy ličby pak su jenož jedna stronka. Njesměmy ženje jednotliweho wobornika z wočow zhubić“, Torsten Hansen wuzběhny. Z mjeńšej ličbu aktiwnych dyrbja so tež struktury změnić. Zo by zasadźenska hotowosć zaručena była, chcedźa wjacore wjesne wobory do jedneje zjednoćić, na přikład te we Łazu, Bjedrichecach, Złyčinje, Drěwcach a Lipinach. „Identita kóždeje jednotliweje wobory ma so přiwšěm wobchować“, podpěrowaše tež wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) krok.

Loni dóstachu kameradojo 80 nowych nahłownikow. Něhdźe runje telko chcedźa lětsa wobstarać. Planowane bě, lětsa hašenske jězdźidło TLF 4 000 za Šćeńčanskich wobornikow kupić. „Napjateho połoženja gmejny dla dyrbimy to na klětu přestorčić a chcemy so potom wo spěchowanske srědki prócować“, rozłoži Thomas Leberecht. Prioritu w gmejnje matej najprjedy raz wotwodźowanje wopłóčkow w Koblicach a Wulkich Ždźarach kaž tež saněrowanje Wulkoždźarowskeje zakładneje šule a sportownje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND