Generacisku změnu zhromadnje zmištrować

wutora, 20. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Łazowscy wobornicy ze susodami derje hromadźe dźěłaja. Nawoda Torsten Hansen (2. wotlěwa) a jeho naměstnik Marcel Noack (3. wotlěwa) rozmołwještaj so po hłownej zhromadźiznje z Dannyjom Haschickom ze Sprjewineho Doła (nalěwo) a z Andreasom Pscholu z Hamora (naprawo).  Foto: Andreas Kirschke Łazowscy wobornicy ze susodami derje hromadźe dźěłaja. Nawoda Torsten Hansen (2. wotlěwa) a jeho naměstnik Marcel Noack (3. wotlěwa) rozmołwještaj so po hłownej zhromadźiznje z Dannyjom Haschickom ze Sprjewineho Doła (nalěwo) a z Andreasom Pscholu z Hamora (naprawo). Foto: Andreas Kirschke

Wulke Ždźary (AK/SN). Łazowska gmejnska wohnjowa wobora chce wužadanjam přichoda wotpowědować. To podšmórny nawoda Torsten Hansen minjeny pjatk na jeje lětnej hłownej zhromadźiznje we Wulkich Ždźarach. „Mamy wukonliwu woboru. Měli ju tež dale zachować“, praji Hansen w swojej rozprawje. Starosćiwje zhladowaše wón na woteběracu ličbu kameradow. Wot 265 w lěće 2014 bě jich loni jenož hišće 214. Runočasnje je ličba w starobnym a čestnym wotrjedźe wot 153 na 174 rozrostła. Poměrnje stabilne je wuwiće pola młodźiny. Nimo jědnaće woborow dorosćenych ma gmejna Łaz pjeć młodźinskich woborow w Bjedrichecach, Hermanecach, Koblicach, Šćeńcy a Běłym Chołmcu. Za po płoninje druhu najwjetšu gmejnu Sakskeje je to nahladne. „Demografiska změna zawostaja swoje slědy“, Hansen podšmórny. Mjenje wobornikow dyrbješe loni nimale dwójce telko zasadźenjow zmištrować kaž lěto do toho. Předewšěm w juniju (28 zasadźenjow) a w oktobru (29 zasadźenjow) su wobornikow často wołali, zo bychu po wichorach škody rumowali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk