Dokumenty a fota z ćežkeho časa

štwórtk, 22. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Arnd Lehmann (naprawo) wodźi zajimcow rady po wustajeńcy, kotraž je hač do 15. junija kóždu njedźelu popołdnju přistupna. Foto: Feliks Haza Arnd Lehmann (naprawo) wodźi zajimcow rady po wustajeńcy, kotraž je hač do 15. junija kóždu njedźelu popołdnju přistupna. Foto: Feliks Haza

Njeswačidło (ML/SN). Nowinska roz­prawa z Budyskeho wokrjesa wo wólbach němskeho Reichstaga 5. měrca 1933 wita wopytowarjow wosebiteje wustajeńcy „Wučby z lětow 1933 do 1945 – mortwi a žiwi napominaja: Nihdy hižo žanu wójnu a žane namócne knjejstwo“ w Njeswačanskim domizniskim muzeju. Z přehlada wotedatych hłosow zhoniš, zo bě wjetšina wolerjow tehdy nacistisku stronu NSDAP woliła. W Njeswačidle dósta wona 62 procentow hłosow, w susodnym Šešowje samo 82 procentow. Pjatnaćo nakřižikowachu tam na wólbnej lisćinje stronu KPD a sydom SPD. Hačrunjež wukonješe Hitler hižo dlěje hač měsac krute mócnarstwo, dóstaštej SPD a KPD we Wulkej Dubrawje hišće wjace hač połojcu hłosow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND