Dokumenty a fota z ćežkeho časa

štwórtk, 22. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Arnd Lehmann (naprawo) wodźi zajimcow rady po wustajeńcy, kotraž je hač do 15. junija kóždu njedźelu popołdnju přistupna.  Foto: Feliks Haza Arnd Lehmann (naprawo) wodźi zajimcow rady po wustajeńcy, kotraž je hač do 15. junija kóždu njedźelu popołdnju přistupna. Foto: Feliks Haza

Njeswačidło (ML/SN). Nowinska roz­prawa z Budyskeho wokrjesa wo wólbach němskeho Reichstaga 5. měrca 1933 wita wopytowarjow wosebiteje wustajeńcy „Wučby z lětow 1933 do 1945 – mortwi a žiwi napominaja: Nihdy hižo žanu wójnu a žane namócne knjejstwo“ w Njeswačanskim domizniskim muzeju. Z přehlada wotedatych hłosow zhoniš, zo bě wjetšina wolerjow tehdy nacistisku stronu NSDAP woliła. W Njeswačidle dósta wona 62 procentow hłosow, w susodnym Šešowje samo 82 procentow. Pjatnaćo nakřižikowachu tam na wólbnej lisćinje stronu KPD a sydom SPD. Hačrunjež wukonješe Hitler hižo dlěje hač měsac krute mócnarstwo, dóstaštej SPD a KPD we Wulkej Dubrawje hišće wjace hač połojcu hłosow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND