Dokumenty a fota z ćežkeho časa

štwórtk, 22. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Arnd Lehmann (naprawo) wodźi zajimcow rady po wustajeńcy, kotraž je hač do 15. junija kóždu njedźelu popołdnju přistupna.  Foto: Feliks Haza Arnd Lehmann (naprawo) wodźi zajimcow rady po wustajeńcy, kotraž je hač do 15. junija kóždu njedźelu popołdnju přistupna. Foto: Feliks Haza

Njeswačidło (ML/SN). Nowinska roz­prawa z Budyskeho wokrjesa wo wólbach němskeho Reichstaga 5. měrca 1933 wita wopytowarjow wosebiteje wustajeńcy „Wučby z lětow 1933 do 1945 – mortwi a žiwi napominaja: Nihdy hižo žanu wójnu a žane namócne knjejstwo“ w Njeswačanskim domizniskim muzeju. Z přehlada wotedatych hłosow zhoniš, zo bě wjetšina wolerjow tehdy nacistisku stronu NSDAP woliła. W Njeswačidle dósta wona 62 procentow hłosow, w susodnym Šešowje samo 82 procentow. Pjatnaćo nakřižikowachu tam na wólbnej lisćinje stronu KPD a sydom SPD. Hačrunjež wukonješe Hitler hižo dlěje hač měsac krute mócnarstwo, dóstaštej SPD a KPD we Wulkej Dubrawje hišće wjace hač połojcu hłosow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND