Žitne wiki nimale dopřepytowane

štwórtk, 22. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Josef Bauer nawjeduje wot lěta 2016 Zhorjelske statne rěčnistwo, kotrež je za wobaj wuchodosakskej wokrjesaj přisłušne.  Foto: Uwe Menschner Josef Bauer nawjeduje wot lěta 2016 Zhorjelske statne rěčnistwo, kotrež je za wobaj wuchodosakskej wokrjesaj přisłušne. Foto: Uwe Menschner

Zhorjelske statne rěčnistwo měješe w lěće 2017 zaso chětro wulki wobjim kriminality wobdźěłać. Zwjetša jednaše so wo chutne naležnosće, w někotrych padach pak tež wo skurilne.

Zhorjelc (UM/SN). Najwjetši dźěl jednanjow we wobłuku přepytowanja po­dawkow na Budyskich Žitnych wikach je Zhorjelske statne rěčnistwo wotzamknyło. „Ze stawom 9. měrca mějachmy 131 jednanjow. Sydom z nich móžachmy z wusudom a 14 přez chłostanski přikaz skónčić“, rozprawješe wyši statny rěčnik Sebastian Matthieu zawčerawšim na nowinarskej rozmołwje. Dźesać wobskóržbow je hišće wotewrjenych. Najwjetši dźěl jednanjow – něhdźe 75 procentow – je statne rěčnistwo zastajiło. „To awtomatisce njewoznamjenja, zo za tym ničo njetči. Často su jednanja přetorhnyli, dokelž běchu podhladni hinaše a ćeše delikty skućili“, rozłoži wyši statny rěčnik Till Neumann. Něhdźe 60 procentow skućićelow běchu němscy staćenjo, 40 procentow wukrajnicy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND