Žitne wiki nimale dopřepytowane

štwórtk, 22. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Josef Bauer nawjeduje wot lěta 2016 Zhorjelske statne rěčnistwo, kotrež je za wobaj wuchodosakskej wokrjesaj přisłušne.  Foto: Uwe Menschner Josef Bauer nawjeduje wot lěta 2016 Zhorjelske statne rěčnistwo, kotrež je za wobaj wuchodosakskej wokrjesaj přisłušne. Foto: Uwe Menschner

Zhorjelske statne rěčnistwo měješe w lěće 2017 zaso chětro wulki wobjim kriminality wobdźěłać. Zwjetša jednaše so wo chutne naležnosće, w někotrych padach pak tež wo skurilne.

Zhorjelc (UM/SN). Najwjetši dźěl jednanjow we wobłuku přepytowanja po­dawkow na Budyskich Žitnych wikach je Zhorjelske statne rěčnistwo wotzamknyło. „Ze stawom 9. měrca mějachmy 131 jednanjow. Sydom z nich móžachmy z wusudom a 14 přez chłostanski přikaz skónčić“, rozprawješe wyši statny rěčnik Sebastian Matthieu zawčerawšim na nowinarskej rozmołwje. Dźesać wobskóržbow je hišće wotewrjenych. Najwjetši dźěl jednanjow – něhdźe 75 procentow – je statne rěčnistwo zastajiło. „To awtomatisce njewoznamjenja, zo za tym ničo njetči. Často su jednanja přetorhnyli, dokelž běchu podhladni hinaše a ćeše delikty skućili“, rozłoži wyši statny rěčnik Till Neumann. Něhdźe 60 procentow skućićelow běchu němscy staćenjo, 40 procentow wukrajnicy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND