Dobre namjety młodźiny

štwórtk, 22. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/bn). Na mjeztym štwórtej młodźinskej idejowej konferency w Budyskim Kamjentym domje wobdźěli so wčera něhdźe 60 šulerjow a studentow z wokrjesa Budyšin. Přitomni běchu nimo toho hosćo ze Zhorjelca kaž tež socialni dźěłaćerjo, sobudźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ, zastupjerjo měšćanskeje rady, Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) a twarska měšćanostka sprjewineho města Juliane Naumann.

Alexander Ahrens witaše wobdźělnikow a wuzběhny, zo je měšćanska rada „zhromadnje z Budyskej bydlenjotwarskej towaršnosću spočatne financowanje za młodźinski centrum na Kurta Pchalekowej nimale jednohłósnje schwaliła“.

Za pjeć blidami rozjimachu młodostni tematisce rozrjadowane ćežišća. We wobłuku „Budyšin a zbytk swěta“ namjetowachu mjez druhim festiwal tak mjenowaneje streetart a žadachu sej, při wobnowjenju a wutwarje dróhow štomy njepušćeć. Za blidom „Budyšin Ü 18“ wěno- wachu so prašenju, kajke su perspektiwy po wuchodźenju šule. Wažne młodostnym tež bě, poskitk zjawneho wobchada potuńšić a časy, w kotrychž su busy a železnica po puću, jich potrjebam přiměrić. Són wo uniwersiće w sprjewinym měsće drje wostanje iluzija. „Wobdźělenje młodźiny“ bě dalše ćežišćo. Tam porěčachu wo móžnosćach, zajimy 13- do 27lětnych wobydlerjow w politiskim žiwjenju zastupować. Kedźbyhódny bě w tym zwisku namjet, rozmołwjeć so ze zastupjerjemi města w šulskim busu do a ze šule.

Pod hesłom „Wólny čas w Budyšinje“ zezběrachu mysle, kak móhli zetkanišća w zelenym wutworić. Diskutantam wědomy problem w tym nastupanju bě, kak zanjerodźenju z wotpadkami zadźěwać. Nimo toho měli zamołwići na přikład sportnišća z robustnišimi nastrojemi wuhotować a prawidłownje hladać. Dale přejachu sej darmotne koncerty, kotrež su tež młodostnym pod 18 lětami přistupne. Za blidom z temu „Kak pisany je Budyšin?“ zwěsćichu, zo dyrbjeli serbscy a němscy młodostni wjele wušo hromadźe dźěłać a zo měła serbskosć w měsće prezentniša być. Dale wuprajichu so za to, wutworić zjawne rumy za mjezsobnu, tež generacisku wuměnu.

Rozmołwy běchu wšitke přewšo wěcowne a konstruktiwne. Nětko dyrbjeli so zamołwići města, ale tež starši wo­bydlerjo dobrych namjetow přimać a so do planowaneje „Měšćanskeje wizije Budyšin 2030+“ zapřijeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND