Staw w pěstowarni njeznjesliwy

pjatk, 23. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Tuchwilnu Ralbičansku pěstowarnju „Dr. Jurij Młynk“ měli po woli staršich bórze přetwarić, přitwarić abo nowu natwarić.  Foto: Alfons Handrik Tuchwilnu Ralbičansku pěstowarnju „Dr. Jurij Młynk“ měli po woli staršich bórze přetwarić, přitwarić abo nowu natwarić. Foto: Alfons Handrik

Róžant (aha/SN). Zo móžeše wjesnjanosta gmejny Ralbicy-Róžant Hubertus Ryćer (CDU) wčera něhdźe 15 přewažnje młodych hosći witać, zaležeše na tym, zo je staršiska přirada Ralbičanskeje pěstowarnje „Dr. Jurij Młynk“ wo to prosyła zaběrać so ze situaciju kubłanišća na tuchwilnych třoch stejnišćach. Prjedy hač so radźićeljo wčera tutomu dypkej dnjoweho porjada wěnowachu, mějachu přitomni starši składnosć so naprašować. Carmen Hebestreitowa, Milena Boršcyna, Fabian Róbl a předsydka staršiskeje přirady pěstowarnje Michaela Gedikowa rysowachu tučasne njeznjesliwe połoženje.

Mjeztym štyri lěta je rěč wo nowotwarje resp. přetwarje dźěćaceho dnjoweho přebywanišća. Poměry w Smjerdźečanskim žłobiku, Ralbičanskej pěstowarni kaž tež w horće – tón je tuchwilu w rumnosćach wyšeje šule – so přiwótřeja a njejsu z pedagogiskeho kaž tež rumnostneho zhladowanja dale znjesliwe. Žłobik w Smjerdźacej jako nuzowe rozrisanje je přechodnje jenož hač do přichodneho lěta dowoleny. Tuchwilu je tam kapacita połnje wučerpana a njeje hižo móžno próstwam wo žłobikowe městno wotpowědować. Tak hižo samodruhe próstwu za hišće njenarodźene dźěćo stajeja. Runje tak palaca je situacija w Ralbičanskej pěstowarni, tež hort z dowolnosću za 110 dźěći je dospołnje wućeženy. Dale skedźbnichu wčera na njeoptimalne wuměnjenja, hdyž trjebaja rumnosće runočasnje za wuwučowanje.

Přitomna nawodnica pěstowarnje Jadwiga Nukowa wědźeše, zo je dźak a připóznaće pedagogiskemu dźěłu kubłarkow a kubłarjow woprawnjeny a zo dźěło z cyłkownje 221 dźěćimi přeco hišće někak na jich dobro zmištruja.

Před lětomaj běchu gmejnscy radźićeljo wupisanje architekturneho wubědźowanja wobzamknyli. Problem rozrisać drje wčera njemóžachu, ale zrozumichu jón. Radźićeljo Tomaš Bjeńš, Michał Šołta a Józef Woko (wšitcy Serbske wolerske zjednoćenstwo) kaž tež Eduard Luhmann (CDU) pokazachu raznje na trěbne hnydomne rozrisanje. Prěnja kročel do toho směra je, zo zaběraja so z wažnej naležnosću 10. apryla na wurjadnym posedźenju techniskeho wuběrka.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND