Čłonstwo wuraz připóznaća

pjatk, 23. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačidło do europskeho zwjazka Łužiskich parkow přiwzate

Njeswačidło/Mužakow (JK/SN). Njeswačanski hrodowy park je wot lětušeho oficialnje čłon europskeho zwjazka łužiskich parkow. To zdźěli wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) tele dny gmejnskim radźićelam. Wón bě so w februaru na posedźenju zwjazka w Mužakowje wobdźělił, hdźež nimo Njeswačanskeho parkaj w pólskim Zatonju a Żaganju kaž tež parkaj w Starej Darbni (Altdöbern) a Kro­moli jako nowych čłonow do zwjazka při­wzachu. Z tym je zwjazk z cyłkownje dźewjeć parkami doskónčny rozměr ­docpěł a móže so wobsahowemu dźěłu wěnować. Nimo nowych čłonow su w zwjazku zastupjene wot lěta 2010 Mužakowski park, Rogeński park, Baršćanski róžowy park kaž tež hrodowy park w pólskich Brodach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND