Worklečenjo su minjeny pjatk we wohnjowobornej gratowni čestne wrota ...

póndźela, 26. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Worklečenjo su minjeny pjatk we wohnjowobornej gratowni čestne wrota za Chróšćanski křižerski procesion wili. Lětsa je tomu 20 lět, zo jěcha procesion na dompuću přez Worklecy a dale přez Kozarcy do Chrósćic. Runje tak kaž 1998 nastaja nětko čestne wrota na kromje wsy ze Smječkečanskeho směra. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND