Přihotuja nowu załožbu

póndźela, 26. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada wo daloko sahacych rozsudach jednała

Njebjelčicy (JK/SN). Z wobšěrnymaj projektomaj, kotrejž změjetej njemały wliw na žiwjenje w Njebjelčicach a wokolinje, zaběrachu so tamniši gmejnscy radźi­ćeljo na swojim minjenym posedźenju. Po dlěšich přihotach móžeše Sven Köh­ler z planowanskeho běrowa Heinrich předstajić projekt, z kotrymž chce sakski zarjad za wobhospodarjenje rěčnych zawěrow něhdyši spjaty jězor njedaloko Njebjelčic wutwarić jako naprawu k škitej před wulkej wodu. Jara naročny projekt zwjaza nadawki škita před wulkej wodu z přirodoškitnymi žadanjemi podłu Jaworskeje rěčki. Z mnohimi dokumen­tami zamó zastupjer planowanskeho běrowa radźićelam derje do krajiny so hodźacy projekt spřistupnić. Projekt, kotryž ma hižo wobstejace naprawy na městnje zapřijeć, chcedźa po móžnosći hišće lětsa nazymu zahajić a hač do kónca lěta 2019 wotzamknyć. Wšitcy woby­dlerjo gmejny pak wo trěbnosći tajkeho wulkeho předewzaća na teritoriju komuny přeswěd­čeni njejsu, štož so na posedźenju wu­jewi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND