Přihotuja nowu załožbu

póndźela, 26. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada wo daloko sahacych rozsudach jednała

Njebjelčicy (JK/SN). Z wobšěrnymaj projektomaj, kotrejž změjetej njemały wliw na žiwjenje w Njebjelčicach a wokolinje, zaběrachu so tamniši gmejnscy radźi­ćeljo na swojim minjenym posedźenju. Po dlěšich přihotach móžeše Sven Köh­ler z planowanskeho běrowa Heinrich předstajić projekt, z kotrymž chce sakski zarjad za wobhospodarjenje rěčnych zawěrow něhdyši spjaty jězor njedaloko Njebjelčic wutwarić jako naprawu k škitej před wulkej wodu. Jara naročny projekt zwjaza nadawki škita před wulkej wodu z přirodoškitnymi žadanjemi podłu Jaworskeje rěčki. Z mnohimi dokumen­tami zamó zastupjer planowanskeho běrowa radźićelam derje do krajiny so hodźacy projekt spřistupnić. Projekt, kotryž ma hižo wobstejace naprawy na městnje zapřijeć, chcedźa po móžnosći hišće lětsa nazymu zahajić a hač do kónca lěta 2019 wotzamknyć. Wšitcy woby­dlerjo gmejny pak wo trěbnosći tajkeho wulkeho předewzaća na teritoriju komuny přeswěd­čeni njejsu, štož so na posedźenju wu­jewi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND