Zeskutkownja spěšny internet

wutora, 27. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Za wobšěrny šěrokopasmowy wutwar k zastaranju ze spěšnym internetom je Bu­dyski wokrjesny sejmik wčera zele­nu swěcu dał. Wokrjesni radźićeljo schwalichu namjety za rozdaće nadawkow přede­wzaćomaj Telekom a ENSO.

Budyšin (SN/at). Najwjetši infrastruk­turny projekt Budyskeho wokrjesa móža zahajić. Nimo Kumwałda a Großnaundorfa, hdźež stej komunje nadawk hižo zmištrowałoj, budźe hač do 31. decembra 2020 wšitkich dalšich 57 komunow wo­krjesa spěšnemu internetej přizam­knjenych. Radźićeljo wobkrućichu wčera wot wo­krjesneho wuwićoweho zarjada poručene rozdaće dohromady 23 losow. Jedyn los, wobłuk města Biskopic, zwoprawdźi ENSO, wšitke tamne Telekom. „Wo nadawki běchu so štyri předewzaća poža­dali“, zdźěli Andreas Heinrich, nawoda wo­krjesneho wuwićoweho zarjada.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND