Nalěćo dźěłowe wiki wožiwja

wutora, 03. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kaž wočakowane je ličba bjezdźěłnych w Hornjej Łužicy w měrcu woteběrała. Z toho pak njeprofituja wšitcy. Tež regionalnje wobsteja dale wulke rozdźěle, kaž statistika wotbłyšćuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND