Pozbudźace a sylne znamjo

srjeda, 04. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Sta křižerjow ze wšěch dźewjeć křižerskich procesionow wobdźělichu so wčera na dźaknych kemšach w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi,  kotrež swjećeše Budyski tachantski farar Wito Sćapan (zady srjedźa).  Foto: Feliks Haza Sta křižerjow ze wšěch dźewjeć křižerskich procesionow wobdźělichu so wčera na dźaknych kemšach w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi, kotrež swjećeše Budyski tachantski farar Wito Sćapan (zady srjedźa). Foto: Feliks Haza

Biskop Timmerevers za wuraz njepowalneje wěry so dźakował

Róžant (SN/JaW). Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers je so na wčerawšej dźaknej Božej mši w Róžeńće křižerjam za wuraz njepowalneje wěry dźakował. „Lětuše chětro zymne wjedro jutrońčku bě wobćežne. To móh­ła někotremužkuli mysl přińć, so křižerjenja wzdać. Wy pak njejsće so podali, ale sće jutrowne poselstwo wozjewjeli. Je wažne kruće we wěrje stać, byrnjež nam hdys a hdys wětřik mjezwoči duł. Pozbudźace a jara sylne to znamjo, kotrež sće sej mjez sobu dawali a zdobom wšitkim křesćanam w našim kraju, njepodać so, ale zmužiće Jězusa Chrystusa w žiwjenju wobswědčeć. Přeju wam wšěm, zo byšće to přez cyłe lěto hač k přichodnym jutram dale činili“, bě Timmerevers přewšo hnuty. Hišće po kemšach chwaleše sej biskop mócne spěwanje křižerjow a kak derje muske hłosy tola klinča, kaž Serbskim Nowinam rjekny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND