Pozbudźace a sylne znamjo

srjeda, 04. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Sta křižerjow ze wšěch dźewjeć křižerskich procesionow wobdźělichu so wčera na dźaknych kemšach w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi,  kotrež swjećeše Budyski tachantski farar Wito Sćapan (zady srjedźa).  Foto: Feliks Haza Sta křižerjow ze wšěch dźewjeć křižerskich procesionow wobdźělichu so wčera na dźaknych kemšach w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi, kotrež swjećeše Budyski tachantski farar Wito Sćapan (zady srjedźa). Foto: Feliks Haza

Biskop Timmerevers za wuraz njepowalneje wěry so dźakował

Róžant (SN/JaW). Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers je so na wčerawšej dźaknej Božej mši w Róžeńće křižerjam za wuraz njepowalneje wěry dźakował. „Lětuše chětro zymne wjedro jutrońčku bě wobćežne. To móh­ła někotremužkuli mysl přińć, so křižerjenja wzdać. Wy pak njejsće so podali, ale sće jutrowne poselstwo wozjewjeli. Je wažne kruće we wěrje stać, byrnjež nam hdys a hdys wětřik mjezwoči duł. Pozbudźace a jara sylne to znamjo, kotrež sće sej mjez sobu dawali a zdobom wšitkim křesćanam w našim kraju, njepodać so, ale zmužiće Jězusa Chrystusa w žiwjenju wobswědčeć. Přeju wam wšěm, zo byšće to přez cyłe lěto hač k přichodnym jutram dale činili“, bě Timmerevers přewšo hnuty. Hišće po kemšach chwaleše sej biskop mócne spěwanje křižerjow a kak derje muske hłosy tola klinča, kaž Serbskim Nowinam rjekny.

Wuhotowała je kemše Budyska wo­sada. Hłowny celebrant běše tachantski farar Wito Sćapan. Z nim swjećachu ­Božu mšu serbscy duchowni a dalši hosćo, mjez nimi generalny wikar Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa Andreas Kutschke a farar Vinzenz Brendler, kotrajž běštaj jutry sobu jěchałoj.

W swojim prědowanju Njebjelčanski wosadny farar Michał Nawka namołwješe, „njedać so stłóčić do někajkeje tradicije, ale tež nowu kulturu šěrić“. A to tež byrnjež wot wšeho spočatka sylny wětřik mjezwoči duł, kaž lětsa jutry křižerjam. „Chrystusowe zrowastanjenje je spočatk noweho žiwjenja, noweje kultury“, farar Nawka wuzběhny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND