Planuja dalnotepjenje modernizować

štwórtk, 05. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (SN). Na zakładźe spěchowanskich srědkow je zawodohospodarsce najlěpje, přestajić Choćebuske měšćanske zawody wot brunicy na zemski płun. To je facit njedawneho informaciskeho wječorka w Choćebuskim klubje Bebel.

Na přeprošenje Janšojskeje zapósłanče Braniborskeho krajneho sejma Heidy Schinowsky (Zwjazk 90/Zeleni) staj jednaćel měšćanskich zawodow Vlatko Knezevic kaž tež přisydnik a nawoda financneho a zarjadniskeho managementa města Choćebuza dr. Markus Niggemann na prašenja zajimcow wotmołwjałoj.

Choćebuscy měšćanscy radźićeljo běchu w januaru wobzamknyli, inwestować do twara blokoweje tepjenskeje milinarnje na zakładźe zemskeho płuna a dotalnu brunicowu milinarnju wotšaltować. Hač do 31. decembra 2022 ma nowa milinarnja wobswětej nješkodźacu dalno­ćopłotu domjacnosćam dodawać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND