Planuja dalnotepjenje modernizować

štwórtk, 05. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (SN). Na zakładźe spěchowanskich srědkow je zawodohospodarsce najlěpje, přestajić Choćebuske měšćanske zawody wot brunicy na zemski płun. To je facit njedawneho informaciskeho wječorka w Choćebuskim klubje Bebel.

Na přeprošenje Janšojskeje zapósłanče Braniborskeho krajneho sejma Heidy Schinowsky (Zwjazk 90/Zeleni) staj jednaćel měšćanskich zawodow Vlatko Knezevic kaž tež přisydnik a nawoda financneho a zarjadniskeho managementa města Choćebuza dr. Markus Niggemann na prašenja zajimcow wotmołwjałoj.

Choćebuscy měšćanscy radźićeljo běchu w januaru wobzamknyli, inwestować do twara blokoweje tepjenskeje milinarnje na zakładźe zemskeho płuna a dotalnu brunicowu milinarnju wotšaltować. Hač do 31. decembra 2022 ma nowa milinarnja wobswětej nješkodźacu dalno­ćopłotu domjacnosćam dodawać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND