Dalšich ludźi w měsće zdobyć

štwórtk, 05. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Přirada za serbske naležnosće města Wojerec je na swojim njedawnym posedźenju mjez druhim wubědźowanje „Rěčam přichilena komuna – serbska rěč je žiwa“ wuhódnoćiła.

Wojerecy (AK/SN). Žiwej serbska rěč a kultura měłoj we Wojerowskim woby­dlerskim centrumje Piwarska hasa 1 lěpje spóznajomnej być. To je kruty narok towarstwa Kulturna fabrika, kotrež dom wobhospodarja. „Lětsa ma so tam zaso nazymski koncert wotměć“, podšmórny jednaćel Uwe Proksch na zašłym posedźenju přirady za serbske naležnosće města nad Čornym Halštrowom.

W srjedźišću stejachu zarjadowanja k lětušemu jubilejej „750 lět Wojerecy“. Tam maja so tež serbske wobsahi sobu zapřijeć. Po słowach jednaćela su wuhlady dobre, zo móža na projekty medijoweje dźěłarnički nawjazać. Tak mysli wón předewšěm na film Angele Schusteroweje „Zmij“, z kotrymž chce so režiserka zhromadnje ze zajimcami dale zaběrać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND