Dalšich ludźi w měsće zdobyć

štwórtk, 05. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Přirada za serbske naležnosće města Wojerec je na swojim njedawnym posedźenju mjez druhim wubědźowanje „Rěčam přichilena komuna – serbska rěč je žiwa“ wuhódnoćiła.

Wojerecy (AK/SN). Žiwej serbska rěč a kultura měłoj we Wojerowskim woby­dlerskim centrumje Piwarska hasa 1 lěpje spóznajomnej być. To je kruty narok towarstwa Kulturna fabrika, kotrež dom wobhospodarja. „Lětsa ma so tam zaso nazymski koncert wotměć“, podšmórny jednaćel Uwe Proksch na zašłym posedźenju přirady za serbske naležnosće města nad Čornym Halštrowom.

W srjedźišću stejachu zarjadowanja k lětušemu jubilejej „750 lět Wojerecy“. Tam maja so tež serbske wobsahi sobu zapřijeć. Po słowach jednaćela su wuhlady dobre, zo móža na projekty medijoweje dźěłarnički nawjazać. Tak mysli wón předewšěm na film Angele Schusteroweje „Zmij“, z kotrymž chce so režiserka zhromadnje ze zajimcami dale zaběrać.

Čłonojo serbskeje přirady wuhódnoćichu na swojim posedźenju tohorunja třeće wubědźowanje „Rěčam přichilena komuna – serbska rěč je žiwa“, kotrež dobychu Wojerecy w kategoriji města. „Nad prěnim městnom so wězo wjeselimy. Ale hižo ryzy wobdźělenje na wubědźowanju woznamjenja nam wulke dobyće“, rjekny předsyda přirady Dirk ­Nasdala. Z prěnim mytom zwjazane je tysac eurow. Te chcedźa za rěčne kursy za zajimowanych sobudźěłaćerjow měšćanskeho zarjadnistwa a dalšich zarjadnišćow na teritoriju města wužiwać. „Naš nadawk je wuměnjenja polěpšić, zo móhli serbsku rěč a kulturu dale hajić“, podšmórny předsyda přirady za serbske naležnosće. Po jeho słowach je wažne wosebje młódšich ludźi zdobyć, kotřiž so za serbsku rěč a kulturu angažuja. Při tym nadźija so wón na hłownu a wólbnu zhromadźiznu Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“. „Snano so w přihotach na nju poradźi, dalšich ludźi za serbskosć w měsće zahorić“, praji Dirk Nasdala.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND