Wopłóčki centralnje wotwodźeć

póndźela, 09. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Trjebin (AK/SN). Wot wotbagrowanja hižo njepotrjecheny Trjebink ma so centralnej wopłóčkowej syći přizamknyć. Gmejna Trjebin so prócuje, wjes Slepjanskej centralnej kanalizaciji přiwjazać. To je gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamkła. Njeplanowane wudawki we wobjimje 77 000 eurow za naprawu chcedźa z přidatnymi dochodami z lońšeho přemysłoweho dawka finan­cować.

„Wopłóčkowy projekt w Trjebinku dotal w hospodarskim planje Trjebinskeje gmejny zapisany njebě. Komuna hospodari z dwójnym etatom 2017 a 2018“, rozłoži nawoda twarskeho wotrjada Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich. Mjeztym je so koncern LEAG w swojim 30. měrca 2017 wozjewjenym nowym rewěrowym koncepće wotbagrowanja Trjebinka wzdał. Loni w awgusće su radźićeljo zasadnje wobzamkli, zo ma so wopłóčkowa syć kłasć. Nětko je rozsudźene, kak to zwoprawdźa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND