Dźěła derje pokročuja

srjeda, 18. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na nowym Slepjanskim němsko-serbskim šulskim kompleksu kidaja tuchwilu sćěny a wjerchi.  Foto: Joachim Rjela Na nowym Slepjanskim němsko-serbskim šulskim kompleksu kidaja tuchwilu sćěny a wjerchi. Foto: Joachim Rjela

Gmejnska rada Slepo staja dalše wuhibki za swój šulski kompleks

Slepo (AK/SN). Přichodny němsko-serbski šulski kompleks w Slepom ma wobsahowje kaž barbnje derje wothłosowane wonkowne a sportowe připrawy dóstać. K tomu wuznachu so radźićeljo Slepjanskeje gmejnskeje rady na swojim zašłym posedźenju. Jednohłósnje woni po intensiwnej diskusiji konceptej přihłosowachu. Zestajił bě jón inženjerski běrow Bauconzept Planungsgesellschaft mbH z Lichtensteina pola Šwikawy. Předwidźane su mjez druhim parkowanišća, kolesowe stejaki z třěšku, a přijězdy. K tomu słuša tež metalowa stela při zachodźe z dwurěčnym pomjenowanjom kubłanišća „Deutsch-sorbischer Schulkomplex. Serbsko-němski šulski kompleks“. Na njej ma tež serbska lipa widźomna być.

Robustne a wobstajne napřećo wjedru maja ławki na šulskim dworje być. „Sćěhujemy tak poručenja techniskeho wuběrka“, rozłoži inženjer za hladanje kra­jiny Robert Günther. Na sportowym arealu pod hołym njebjom nastanjetej kopanišćo z kumštnym trawnikom a běžnja z kumštnym pokładźenjom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND