Dźěła derje pokročuja

srjeda, 18. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na nowym Slepjanskim němsko-serbskim šulskim kompleksu kidaja tuchwilu sćěny a wjerchi.  Foto: Joachim Rjela Na nowym Slepjanskim němsko-serbskim šulskim kompleksu kidaja tuchwilu sćěny a wjerchi. Foto: Joachim Rjela

Gmejnska rada Slepo staja dalše wuhibki za swój šulski kompleks

Slepo (AK/SN). Přichodny němsko-serbski šulski kompleks w Slepom ma wobsahowje kaž barbnje derje wothłosowane wonkowne a sportowe připrawy dóstać. K tomu wuznachu so radźićeljo Slepjanskeje gmejnskeje rady na swojim zašłym posedźenju. Jednohłósnje woni po intensiwnej diskusiji konceptej přihłosowachu. Zestajił bě jón inženjerski běrow Bauconzept Planungsgesellschaft mbH z Lichtensteina pola Šwikawy. Předwidźane su mjez druhim parkowanišća, kolesowe stejaki z třěšku, a přijězdy. K tomu słuša tež metalowa stela při zachodźe z dwurěčnym pomjenowanjom kubłanišća „Deutsch-sorbischer Schulkomplex. Serbsko-němski šulski kompleks“. Na njej ma tež serbska lipa widźomna być.

Robustne a wobstajne napřećo wjedru maja ławki na šulskim dworje być. „Sćěhujemy tak poručenja techniskeho wuběrka“, rozłoži inženjer za hladanje kra­jiny Robert Günther. Na sportowym arealu pod hołym njebjom nastanjetej kopanišćo z kumštnym trawnikom a běžnja z kumštnym pokładźenjom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND