Nowy chódnik při wodowej wěži

póndźela, 23. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Hdyž so nalěćo wot swojeje najrjeńšeje strony pokazuje, maja twarske firmy ruce połnej dźěła, zo bychu wšitke nadawki zwoprawdźili. Tak je dróhotwarske přede­wzaće z Wülknitza tuchwilu při tym, w Němcach na woběmaj bokomaj zwjazkoweje dróhi B 97 blisko wodoweje wěže nowy chódnik twarić. Dodźeržane betonowy platy so tam zhubja. Na jich městnje nastanje asfaltowy chódnik. Foto: Gernot Menzel

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND