Twarja wotpočnišćo při jězoru

wutora, 24. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina inwestuje 1,6 milionow eurow

Lubuš (AK/SN). Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakskeje chcył nowe wotpočnišćo za wodoturistow na južnym pobrjohu Lejnjanskeho jězora twarić. Po dotalnych wobličenjach dyrbja za to 1,6 milionow eurow zaplanować. Prěnje planowanske naćiski běchu kónc 2017 hotowe a leža tuchwilu w inženjerskim běrowje k pruwowanju, zdźěli Daniel Just, jednaćel zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje tele dny na zhromadźi­znje zaměroweho zwjazka w Lubušu.

Zaměrowy zwjazk pruwuje, hač njemóhł dźěl inwesticijow, wosebje twar promenady, w swójskej zamołwitosći sam realizować. Nastać ma městno za 18 bydlenskich mobilow a šěsć stanow z grilowanišćom, łuku a wotpowědnej zwjazowacej dróhu. Bydlenske mobile změja móžnosć, wotpadki a wotwodu wotbyć. Natwarić chcedźa dwuposchodowy dom z běrowami za přistawneho mištra a wodoškitnu policiju kaž tež ze socialnymi rumnosćemi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND