Žada sej wolu a kreatiwnosć poručenje

štwórtk, 26. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Město dyrbi wjace za image jako srjedźišćo Serbow činić

Budyšin (CK/SN). Zhromadne žiwjenje Němcow a Serbow je w Budyšinje samo­zrozumliwe. Tole posudźuje dźěłowy kruh za serbske naležnosće měšćanskeje rady. A tola so jeho rěčnica dr. Susanne Hozyna „hańbuje“. Takle komentowaše wona wčera w jónu wob lěto předpoło­ženej rozprawje gremija měšćanskim radźi­ćelam fakt, zo so jeje město 2017 na wubědźowanju „Rěčam přichilena kom­una“ wobdźěliło njeje. Runje Budyšin a z tym město, w kotrymž ma wot spočatka 1950tych lět wjele serbskich institu­cijow swoje sydło, čehoždla tež mnozy němscy wobydlerjo sprjewine město jako stolicu Serbow wobhladuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND