Žołte a čerwjene róže jako dźak

póndźela, 30. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na kromje wčerawšeho beneficneho koncerta we Łazku rozmołwješe so Gerat Róbl ze Silviju Valevej, dr. Dimitarom Petkovom, dr. Milenu Valevej a z Anju Tamang (wotlěwa).  Foto: Alfons Handrik Na kromje wčerawšeho beneficneho koncerta we Łazku rozmołwješe so Gerat Róbl ze Silviju Valevej, dr. Dimitarom Petkovom, dr. Milenu Valevej a z Anju Tamang (wotlěwa). Foto: Alfons Handrik

Beneficny koncert na dobro socialnych zarjadnišćow w Razgradźe

Łazk (aha/SN). Na mjeztym 13. beneficny koncert před kulisu Łazkowskeho niwoweho lěsa je wčera nimale tysac wopytowarjow přichwatało. Čłonojo Smjerdźečanskeje wohnjoweje wobory zaručichu, zo móžeše nimale 200 awtow na wot Franka Nowaka přewostajenej ležownosći parkować a nimale 300 kolesowarjow swoje koleso wotstajić. Popołdnjo organizowało je znowa Towarstwo swj. Filomeny ze swojim agilnym předsydu Geratom Róblom na čole.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND