Wohnjowoborny plan schwalili

póndźela, 30. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Pěskecy (JK/SN). Po třoch lětach přihotow a wjacorych diskusijach ma Njebjelčanska gmejna nětko płaćiwy plan wohnjoškitneje potrjeby. Tón předstaji na zašłym posedźenju gmejnskeje rady w gratowni Pěskečanskeje wohnjoweje wobo- ry nawoda gmejnskeje wohnjoweje wobory Křesćan Matka. Při tym wěnowaše so wosebje tuchwilnemu stawej a połoženju woborow w komunje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND