Zo móhli młode swójby twarić

srjeda, 02. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Dobre hospodarske połoženje wotbłyšćuje so tuchwilu tež w tym, zo sej tójšto młodych swójbow swójski dom twari. Tež we wobłuku zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe tajke twarnišća na mnohich městnach wuhladaš. W gmejnje Pančicy-Kukow je naprašowanje za kmanymi ležownosćemi tohorunja wulke, předewšěm w Pančicach samych, dokelž skića tamniša infrastruktura najlěpše wuměnjenja za mnohe žiwjenske wobłuki. Wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) pak móže zajimcam lědma twarske ležownosće poskićeć, dokelž gmejna tajke prosće nima. To ma so nětko změnić.

Na swojim zašłym posedźenju w Lejnje je gmejnska rada wobzamknyła, zo ma mjez tankownju při statnej dróze S 100 a Srjedźnym pućom městnosć za nowe jednoswójbne domy nastać. Dokelž leži něhdźe 2,3 hektary wulka płonina w tak mjenowanym wonkownym wobłuku, dyrbja ju najprjedy do nutřkowneho wobłuka zapřijeć. Za to je trěbny twarski plan, kiž ma so nětko zdźěłać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND