Přećiwki dale wobsteja

pjatk, 04. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Plusnikečanska skała trjeba dalši rum za wot­rywanki. Tuž chce předewzaće-mějićel ProStein nasypnišćo rozšěrić a z tym powyšić. Wobydlerjam w Malešanskej gmejnje so to docyła njelubi.

Budyšin (SN/MiR). Předewzaće ProStein je w swojej pró­stwje wo změnu rami­koweho zawodneho plana zwyšenje na­sypnišća a rozšěrjenje wudobywanskeje płoniny zwurazniło. Nošerjo zjawnych zajimow su swoje wobmyslenja Budy­skemu krajnoradnemu zarjadej podali, z kotrymiž je so tež Sakski wyši hórnistwowy zarjad (OBA) zaběrał. Tuž předpołoži zawod po swojim widźe tymle znapřećiwjenjam přiměrjeny namjet. Tola tež tón njenamaka dosahacy wothłós.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND