Přećiwki dale wobsteja

pjatk, 04. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Plusnikečanska skała trjeba dalši rum za wot­rywanki. Tuž chce předewzaće-mějićel ProStein nasypnišćo rozšěrić a z tym powyšić. Wobydlerjam w Malešanskej gmejnje so to docyła njelubi.

Budyšin (SN/MiR). Předewzaće ProStein je w swojej pró­stwje wo změnu rami­koweho zawodneho plana zwyšenje na­sypnišća a rozšěrjenje wudobywanskeje płoniny zwurazniło. Nošerjo zjawnych zajimow su swoje wobmyslenja Budy­skemu krajnoradnemu zarjadej podali, z kotrymiž je so tež Sakski wyši hórnistwowy zarjad (OBA) zaběrał. Tuž předpołoži zawod po swojim widźe tymle znapřećiwjenjam přiměrjeny namjet. Tola tež tón njenamaka dosahacy wothłós.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND