Chcedźa tójšto twarić a ponowić

póndźela, 07. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (JK/SN). Poslednje podłožki pola Budyskeho krajnoradneho zarjada je Chróšćanska gmejna minjeny tydźeń zapodała, zo by spěchowanske srědki za pře­twar stareje šule na gmejnski zarjad dóstała. Twarske dźěła chcedźa po słowach wjesnjanosty Marka Klimana (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady hakle nazymu zahajić. Potom liča z tym, zo změja twarske firmy swobodne kapacity a zo budu snano tež płaćizny wo něšto přijomniše. Zo so spěchowanske srědki přizwola, je wulka nadźija Chróšćanow. Dotal běchu za tajke pře­de- wzaća srědki wokrjesa abo wšelakich spěchowanskich programow stajnje při- zwolili. Tak změjetej gmejna a planowanski běrow dosć časa, wotpowědne dźěła wupisać a nadawki přepodać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND