Přećiwo Udej Wićazej hižo njepřepytuja

wutora, 08. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc/Budyšin (SN/at). Přepytowanske jednanje přećiwo Udej Wićazej, naměstnikej Budyskeho krajneho rady, je zastajene. Wo tym informowaše wčera Zhorjelske statne rěčnistwo. Jemu je wo to šło, hač wobkruća so podhlad zranjenja słužbneho potajnstwa w zwisku z ko­respondencu Uda Wićaza na Facebooku z mužom NPD Marcom Wru­ckom loni w awgusće. Statne rěčnistwo „njemóžeše wobwinowanemu wumjetowany njeskutk z tej wěstotu dopokazać, kotraž je za­ wobskóržbu trěbna“.

Přepytowanja su wunjesli, zo njeje zastu­powacy krajny rada, tež hdyž by słužbne potajnstwo přeradźił, bjez wusprawnjenja jednał. Wone wukopachu wozjewjeny zaměr, ze zdźělenki swědkej wo wotsunjenju potrjecheneho k de­eska­laciji přinošować. Tych přičin dla, tak piše statne rěčnistwo, „njewobsteji tež žane wohroženje wažnych zjawnych zajimow přez zastupowaceho krajneho radu“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND