Přećiwo Udej Wićazej hižo njepřepytuja

wutora, 08. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc/Budyšin (SN/at). Přepytowanske jednanje přećiwo Udej Wićazej, naměstnikej Budyskeho krajneho rady, je zastajene. Wo tym informowaše wčera Zhorjelske statne rěčnistwo. Jemu je wo to šło, hač wobkruća so podhlad zranjenja słužbneho potajnstwa w zwisku z ko­respondencu Uda Wićaza na Facebooku z mužom NPD Marcom Wru­ckom loni w awgusće. Statne rěčnistwo „njemóžeše wobwinowanemu wumjetowany njeskutk z tej wěstotu dopokazać, kotraž je za­ wobskóržbu trěbna“.

Přepytowanja su wunjesli, zo njeje zastu­powacy krajny rada, tež hdyž by słužbne potajnstwo přeradźił, bjez wusprawnjenja jednał. Wone wukopachu wozjewjeny zaměr, ze zdźělenki swědkej wo wotsunjenju potrjecheneho k de­eska­laciji přinošować. Tych přičin dla, tak piše statne rěčnistwo, „njewobsteji tež žane wohroženje wažnych zjawnych zajimow přez zastupowaceho krajneho radu“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND