Přećiwo Udej Wićazej hižo njepřepytuja

wutora, 08. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc/Budyšin (SN/at). Přepytowanske jednanje přećiwo Udej Wićazej, naměstnikej Budyskeho krajneho rady, je zastajene. Wo tym informowaše wčera Zhorjelske statne rěčnistwo. Jemu je wo to šło, hač wobkruća so podhlad zranjenja słužbneho potajnstwa w zwisku z ko­respondencu Uda Wićaza na Facebooku z mužom NPD Marcom Wru­ckom loni w awgusće. Statne rěčnistwo „njemóžeše wobwinowanemu wumjetowany njeskutk z tej wěstotu dopokazać, kotraž je za­ wobskóržbu trěbna“.

Přepytowanja su wunjesli, zo njeje zastu­powacy krajny rada, tež hdyž by słužbne potajnstwo přeradźił, bjez wusprawnjenja jednał. Wone wukopachu wozjewjeny zaměr, ze zdźělenki swědkej wo wotsunjenju potrjecheneho k de­eska­laciji přinošować. Tych přičin dla, tak piše statne rěčnistwo, „njewobsteji tež žane wohroženje wažnych zjawnych zajimow přez zastupowaceho krajneho radu“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND