Wudźěłki kónčiny poskićeli

wutora, 08. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Ellengard Chichowitz a Konrad Lock z Lipoja wobhladaštaj sej dźesać lět zrawjeny jubilej ny twarožk. Jara wobrazliwje běchu organizatorojo mlokowy wudźěłk wše lakich časowych dobow za zajimcow spřihotowali.  Foto: Bianka Šeferowa Ellengard Chichowitz a Konrad Lock z Lipoja wobhladaštaj sej dźesać lět zrawjeny jubilej ny twarožk. Jara wobrazliwje běchu organizatorojo mlokowy wudźěłk wše lakich časowych dobow za zajimcow spřihotowali. Foto: Bianka Šeferowa

Hołk a tołk knježeštej zawčerawšim na jubilejnych burskich wikach w Koćinskim zawodźe Krabatowy mlokowy swět. Přijomne nalětnje wjedro je naladu hišće přisporjało.

Koćina (SN/BŠe). Je stajnje derje znać městno, hdźež wudźěłk nastawa. To wědźa tež zamołwići Krabatoweho mlokoweho swěta w Koćinje, hdźež su njedźelu mjeztym dźesate wulke burske wiki přewjedli. Wšitke kročele – wot produkcije mloka hač k zhotowjenju twarožka – móžachu sej ludźo dosć wobrazliwje wobhladać. Dwaceći družin twarožka tam mjeztym poskićeja. A wobstajnje dźěłaja na dalšich idejach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND