Wudźěłki kónčiny poskićeli

wutora, 08. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Ellengard Chichowitz a Konrad Lock z Lipoja wobhladaštaj sej dźesać lět zrawjeny jubilej ny twarožk. Jara wobrazliwje běchu organizatorojo mlokowy wudźěłk wše lakich časowych dobow za zajimcow spřihotowali.  Foto: Bianka Šeferowa Ellengard Chichowitz a Konrad Lock z Lipoja wobhladaštaj sej dźesać lět zrawjeny jubilej ny twarožk. Jara wobrazliwje běchu organizatorojo mlokowy wudźěłk wše lakich časowych dobow za zajimcow spřihotowali. Foto: Bianka Šeferowa

Hołk a tołk knježeštej zawčerawšim na jubilejnych burskich wikach w Koćinskim zawodźe Krabatowy mlokowy swět. Přijomne nalětnje wjedro je naladu hišće přisporjało.

Koćina (SN/BŠe). Je stajnje derje znać městno, hdźež wudźěłk nastawa. To wědźa tež zamołwići Krabatoweho mlokoweho swěta w Koćinje, hdźež su njedźelu mjeztym dźesate wulke burske wiki přewjedli. Wšitke kročele – wot produkcije mloka hač k zhotowjenju twarožka – móžachu sej ludźo dosć wobrazliwje wobhladać. Dwaceći družin twarožka tam mjeztym poskićeja. A wobstajnje dźěłaja na dalšich idejach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND