Naležnosć so přiwótřa

wutora, 08. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wjetšina Budyskeje měšćanskeje rady je za to, areal „Króny“ z parkowanišćom kupić. Wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) ma to za njeprawniske a je přećiwo rozsudej weto zapołožił. Kak nětko dale póńdźe, njeje jasne. Foto: SN/Maćij Bulank Wjetšina Budyskeje měšćanskeje rady je za to, areal „Króny“ z parkowanišćom kupić. Wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) ma to za njeprawniske a je přećiwo rozsudej weto zapołožił. Kak nětko dale póńdźe, njeje jasne. Foto: SN/Maćij Bulank

Na wurjadnym posedźenju chcedźa so radźićeljo z „Krónu“ zaběrać

Budyšin (CK/SN). Tydźeń po tym, zo bě Bu­dyska měšćanska rada rozsudźiła, wo kupje „Króny“ dale jednać, je wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) přećiwo tomu weto zapodał. Dwaceći ra­dźi­ćelow chce wo kupje dale jednać, jědnaćo su přećiwo tomu. Swoje znapřećiwjenje wobkrući wyši měšćanosta z přeńdźenjom přećiwo sakskemu komunalnemu porjadej. Njeje spóznajomne, za kotry za­měr­ ma so twarjenje kupić. Nimo toho pjenjezy za to ani lětsa ani klětu zapla­nowane njejsu. „Měnju, zo je wobzamknjenje njeprawniske a na škodu města Budyšina“, Ahrens zwurazni.

Za dalše jednanja wo „Krónu“ zasa­dźeja so frakcije CDU, FDP, Wobydlerski zwjazk BBB a bjezfrakciski zapósłanc Zele­nych. Měnjenja wo tym, kak ma so teren měšćanskeje hale a parkowanišća wužiwać, pak su rozdźělne. Po wuprajenju Utty Winzer, rěčnicy wobydlerskeje iniciatiwy za zachowanje „Króny“, by po po­sudku wužiwanje na dalše 20 lět móžne było. Financować hodźała so kup z dochodow z parkowanišća a ze spěchowanskimi srědkami Europskeje unije.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND