Přewjele hary awtodróhi dla

pjatk, 11. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Hodźij a dalše komuny sej žadaja, škitne naprawy podłu zwjazkoweje awtodróhi A4 wobchadnemu poćežowanju přiměrić. To ma so pozitiwnje na strowotu wobydlerjow wuskutkować.

Hodźij (CK/SN). Dźeń a wjace wobydlerjow Hodźijskeje gmejny ćerpi pod haru nadróžneho wobchada. Potrjechene su předewšěm Běčicy, Prěčecy, Koblicy a Čěškecy, dokelž leža nimale bjezposrědnje při awtodróze A 4. Při přepytowanjach ­lěta 2010 zličichu w běhu 24 hodźin dohromady 34 220 jězdźidłow. Z toho bě 14 procentow nakładnych awtow. Mjeztym je ličba awtow wob dźeń na nimale 40 000 rozrostła. Tež podźěl nakładnych awtow je přiběrał, rozłoži André Laue z techniskeho zarjada gmejny na njedawnym posedźenju gmejnskeje rady. 50 wobydlerjow mjenowanych wsow ćerpi hary dla pod tak wobstajnym poćežowanjom, zo so wone negatiwnje na strowotu wuskutkuje. Tak mjenowane pasiwne naprawy kaž wokna z wosebitej škleńcu hižo njedosahaja, dokelž su jich wuskutki skerje snadne.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND