Mało zboža na awkcijomaj

pjatk, 11. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčanscy wobornicy trjebaja nuznje nowe jězdźidło

Njebjelčicy/Pěskecy (JK/SN). W njedawno wot Njebjelčanskeje gmejnskeje rady schwalenym planje wohnjowoborneje potrjeby je mjez druhim zapisane, zo trjebaja nuznje nowe hašenske jězdźi­dło. Derje wuhotowane awta płaća nimale 300000 eurow. Znajmjeńša połojcu abo w najlěpšim padźe 100 000 eurow by gmejna sama zwjesć dyrbjała. Te pjenjezy w Njebjelčicach nimaja. Wob lěto planuje a wudawa gmejna 10 000 eurow za winowatostne nadawki woborow. Za dźesać lět móhli sej takrjec swójski podźěl nalutować. W tym času pak njesměli žane druhe wudawki za wobory nastać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND