Mało zboža na awkcijomaj

pjatk, 11. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčanscy wobornicy trjebaja nuznje nowe jězdźidło

Njebjelčicy/Pěskecy (JK/SN). W njedawno wot Njebjelčanskeje gmejnskeje rady schwalenym planje wohnjowoborneje potrjeby je mjez druhim zapisane, zo trjebaja nuznje nowe hašenske jězdźi­dło. Derje wuhotowane awta płaća nimale 300000 eurow. Znajmjeńša połojcu abo w najlěpšim padźe 100 000 eurow by gmejna sama zwjesć dyrbjała. Te pjenjezy w Njebjelčicach nimaja. Wob lěto planuje a wudawa gmejna 10 000 eurow za winowatostne nadawki woborow. Za dźesać lět móhli sej takrjec swójski podźěl nalutować. W tym času pak njesměli žane druhe wudawki za wobory nastać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND