Rjany swjedźeń najebać starosće

wutora, 22. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W Fehrmannec młynje w Koblicach pola Hodźija je Lothar Gnauk wopytowarjam rozłožił, kak běchu tam něhdy dźěłali.  Foto: Carmen Schumann W Fehrmannec młynje w Koblicach pola Hodźija je Lothar Gnauk wopytowarjam rozłožił, kak běchu tam něhdy dźěłali. Foto: Carmen Schumann

Mjeztym hižo 25. raz su wčera po wšěm kraju na dźeń młynow přeprosyli. Při tej składnosći njepokazachu wopytowarjam jeno staru techniku, ale su jich tež na swjedźeń přeprosyli, kaž na přikład w Koblicach pola Hodźija.

Koblicy (CS/SN). Składnostnje 25. němskeho dnja młynow je wčera, swjatki póndźelu, tež Fehrmannec młyn w Koblicach pola Hodźija k wobhladanju přeprosył. Lothar Gnauk, kiž bě tam něhdy powołanje młynka nawuknył, bě jedyn z pjeć wěcywustojnych přewodnikow, kotřiž wulkej syle wopytowarjow młyn pokazachu a rozłožichu, kak jeho tech­nika funguje. Nimale 20 čłonow spěchowanskeho towarstwa je so wo derjeměće hosći starało.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND