Fuziju z gmejnomaj nastorčili

srjeda, 23. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zjednoćenje ze Sprjewinym Dołom a Halštrowskej Holu by lěpšiny měło

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy měło móžne zjednoćenje ze susodnymaj gmejnomaj Sprjewiny Doł a Halštrowska Hola dokładnje pruwować. To podšmórny předsyda frakcije Swobodnych wolerjow w měšćanskej radźe Lutz Tantau wčera na wobydlerskej rozmołwje. „Při tym dyrbjeli zwěsćić, hač wobydlerjo fuziju chcedźa a kak zarjadnistwo k njej steji“, wón rjekny. Swobodni wolerjo chcedźa temu nastorčić a jako frakcija Wojerowskeje měšćanskeje rady kontakt k Swobodnym wolerjam Sprjewineho Doła nawjazać. Prěnje zasadne rozmołwy maja potom slědować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk