Zwěrjata z wodu derje zastarane

srjeda, 30. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W Biskopičanskim zwěrjencu je tuchwilu něhdźe 200 zwěrjatow 60 družin zado­mjenych. Wo hektar wulku ležownosć wosrjedź města stara so jako nošer zwěrjenca a kulturneho parka towarstwo Žiwjenska pomoc. Jeho přisłušnicy su tež ćělnje a psychisce schorjeni, kotřiž tam wotydźenja swoje dźěło wukonjeja. Někotři z nich su wčera rewěr wokateje sowy (Schleiereule) wurjedźili a znowa wuhotowali. Nimo hladarjow so tež woni wo to staraja, zo su wopicy a ptački kaž tež mjedwjedź při tuchwil­nej horcoće a tužnoće přeco z čerstwej wodu zastarane. Wodnjo wuhladaš w zwěrjencu wosebje młodych staršich z jich najmjeńšimi. Foto: Měrćin Weclich

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND