Serbski napis za radnu žurlu

srjeda, 30. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Napis w radnej žurli Budyskeje radnicy  Foto: Constanze Knappowa Napis w radnej žurli Budyskeje radnicy Foto: Constanze Knappowa

Dobry zaměr zwoprawdźić njeje scyła tak jednore

Budyšin (CK/SN). Štóž do Budyskeje radneje žurle zastupi, je wo zelenym wjel­bowanym wjerchu zahorjeny. Mikrofony na wulkim blidźe za 20 wosobow su za čłonow wuběrkow, přirady za měšćanske wuwiće a serbskeho dźěłoweho kruha měšćanskeje rady hišće njezwučene. Do historiskeho twarjenja je moderna konferencna technika zaćahnyła. Šěsć mě­sacow su žurlu restawrowali, mjeztym ju zaso wužiwaja. Wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) pak měni, zo wona hišće hotowa njeje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND