Serbski napis za radnu žurlu

srjeda, 30. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Napis w radnej žurli Budyskeje radnicy Foto: Constanze Knappowa Napis w radnej žurli Budyskeje radnicy Foto: Constanze Knappowa

Dobry zaměr zwoprawdźić njeje scyła tak jednore

Budyšin (CK/SN). Štóž do Budyskeje radneje žurle zastupi, je wo zelenym wjel­bowanym wjerchu zahorjeny. Mikrofony na wulkim blidźe za 20 wosobow su za čłonow wuběrkow, přirady za měšćanske wuwiće a serbskeho dźěłoweho kruha měšćanskeje rady hišće njezwučene. Do historiskeho twarjenja je moderna konferencna technika zaćahnyła. Šěsć mě­sacow su žurlu restawrowali, mjeztym ju zaso wužiwaja. Wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) pak měni, zo wona hišće hotowa njeje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND