K zynkam dudlawy wopytowarjo sobu spěwali

srjeda, 30. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Stanij Ryćer a Bjarnat Cyž (wotlěwa) přihotujetaj připrawu, z kotrejž demonstrowaštaj, kak běchu ludźo něhdy butru dźěłali.  Foto: Lucija Rubinowa Stanij Ryćer a Bjarnat Cyž (wotlěwa) přihotujetaj připrawu, z kotrejž demonstrowaštaj, kak běchu ludźo něhdy butru dźěłali. Foto: Lucija Rubinowa

Njeswačidło (LR/SN). Mjeztym 14. mu­zejowy swjedźeń wotměchu minjenu nje­dźelu w Njeswačidle. Byrnjež tež w druhich wsach mejemjetanja a lětnje zabawy wabili, je wjele wopytowarjow přeprošenje do Njeswačidła sćěhowało. Dujerjo kapały Morawscy wagabundźa starachu so cyłe popołdnjo wo lóštnu ­zabawu. Skupina šulskich dźěći, kotrež so na cyłodnjowskim poskitku za rej­wanje wobdźěleja, wobkuzła hosći z jara za­jimawymi rejkami.

Na woblubowanych wikach rjemjesła a přemysła bě ­lětsa 35 rjemjeslnikow. Woni prezen­towachu so na Parkowej kaž tež na Leh­mannec a Róblec statokomaj. Wšudźe knježeše přijomna atmosfera. Mjez druhim wobdźělichu so zaso rěz­bar z rje­ćazowej piłu, skupina studnje­twarcow kaž tež Budyski zhotowjer powja­zow. ­Pola njeho móžachu sej dźěći na wose­bitym nastroju ­sami powjaz zhoto­wić. Hižo wjacore lěta je polstrowar Handrij Kral z Kamjeneje na tutych wikach pó­dla.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk