K zynkam dudlawy wopytowarjo sobu spěwali

srjeda, 30. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Stanij Ryćer a Bjarnat Cyž (wotlěwa) přihotujetaj připrawu, z kotrejž demonstrowaštaj, kak běchu ludźo něhdy butru dźěłali. Foto: Lucija Rubinowa Stanij Ryćer a Bjarnat Cyž (wotlěwa) přihotujetaj připrawu, z kotrejž demonstrowaštaj, kak běchu ludźo něhdy butru dźěłali. Foto: Lucija Rubinowa

Njeswačidło (LR/SN). Mjeztym 14. mu­zejowy swjedźeń wotměchu minjenu nje­dźelu w Njeswačidle. Byrnjež tež w druhich wsach mejemjetanja a lětnje zabawy wabili, je wjele wopytowarjow přeprošenje do Njeswačidła sćěhowało. Dujerjo kapały Morawscy wagabundźa starachu so cyłe popołdnjo wo lóštnu ­zabawu. Skupina šulskich dźěći, kotrež so na cyłodnjowskim poskitku za rej­wanje wobdźěleja, wobkuzła hosći z jara za­jimawymi rejkami.

Na woblubowanych wikach rjemjesła a přemysła bě ­lětsa 35 rjemjeslnikow. Woni prezen­towachu so na Parkowej kaž tež na Leh­mannec a Róblec statokomaj. Wšudźe knježeše přijomna atmosfera. Mjez druhim wobdźělichu so zaso rěz­bar z rje­ćazowej piłu, skupina studnje­twarcow kaž tež Budyski zhotowjer powja­zow. ­Pola njeho móžachu sej dźěći na wose­bitym nastroju ­sami powjaz zhoto­wić. Hižo wjacore lěta je polstrowar Handrij Kral z Kamjeneje na tutych wikach pó­dla.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND