Na wsach so derje čuć móc

srjeda, 30. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W tajkich bydlenskich domach su něhdy wjele wjace přirodnych twaršćiznow wužiwali hač dźensa. To so na derjeměće wobydle rjow wuskutkuje a zdobom wjesnemu žiwjenju tyje.  Foto: SN/Maćij Bulank W tajkich bydlenskich domach su něhdy wjele wjace přirodnych twaršćiznow wužiwali hač dźensa. To so na derjeměće wobydle rjow wuskutkuje a zdobom wjesnemu žiwjenju tyje. Foto: SN/Maćij Bulank

Twarska biologija a ekologija wobwliwujetej atraktiwitu wjesnych kónčin

W slědźe zarjadowanjow na temu „žiwjenjahódna wjes“, kotrež zarjaduje Njebjelčanska gmejna zhromadnje z Budyskej ludowej uniwersitu a ze Sakskej centralu za politiske kubłanje, přednošowaše tele dny Lipšćanska twarska biologowka a architektka na polu permakultury Anke Plehn wo móžnosćach twarstwa, zwyšić atraktiwitu wjesneho žiwjenja. Spočatnje wěnowaše so Plehn přičinam toho, zo dźeń a wjace ludźi wsy wopušća a do městow ćehnje, hłownje dźěła a wólnočasnych poskitkow dla. W měsće drje ma čłowjek tójšto přidatnych móžnosćow, swoje žiwjenje wupjelnić a wobohaćić, ale tójšto zmysłapołne a spokojne žiwjenje wudospołnjacych kajkosćow so zhubi. Socialne styki njejsu hižo tak sylne kaž na wsy, jeli so scyła hišće jewja. Anonymita w měsće přiběra, a jednotliwy wobydler je zwjetša jedyn z mnohich. Mjezsobne znajomstwa so hižo njepěstuja. To wuskutkuje so na psychiske a fyziske derjeměće čłowjeka, kiž žedźi so zaso wróćo za wurunanym žiwjenjom na wsy.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Twarska biologowka Anke Plehn Foto: Jan Kral
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND