Na wsach so derje čuć móc

srjeda, 30. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W tajkich bydlenskich domach su něhdy wjele wjace přirodnych twaršćiznow wužiwali hač dźensa. To so na derjeměće wobydle rjow wuskutkuje a zdobom wjesnemu žiwjenju tyje.  Foto: SN/Maćij Bulank W tajkich bydlenskich domach su něhdy wjele wjace přirodnych twaršćiznow wužiwali hač dźensa. To so na derjeměće wobydle rjow wuskutkuje a zdobom wjesnemu žiwjenju tyje. Foto: SN/Maćij Bulank

Twarska biologija a ekologija wobwliwujetej atraktiwitu wjesnych kónčin

W slědźe zarjadowanjow na temu „žiwjenjahódna wjes“, kotrež zarjaduje Njebjelčanska gmejna zhromadnje z Budyskej ludowej uniwersitu a ze Sakskej centralu za politiske kubłanje, přednošowaše tele dny Lipšćanska twarska biologowka a architektka na polu permakultury Anke Plehn wo móžnosćach twarstwa, zwyšić atraktiwitu wjesneho žiwjenja. Spočatnje wěnowaše so Plehn přičinam toho, zo dźeń a wjace ludźi wsy wopušća a do městow ćehnje, hłownje dźěła a wólnočasnych poskitkow dla. W měsće drje ma čłowjek tójšto přidatnych móžnosćow, swoje žiwjenje wupjelnić a wobohaćić, ale tójšto zmysłapołne a spokojne žiwjenje wudospołnjacych kajkosćow so zhubi. Socialne styki njejsu hižo tak sylne kaž na wsy, jeli so scyła hišće jewja. Anonymita w měsće přiběra, a jednotliwy wobydler je zwjetša jedyn z mnohich. Mjezsobne znajomstwa so hižo njepěstuja. To wuskutkuje so na psychiske a fyziske derjeměće čłowjeka, kiž žedźi so zaso wróćo za wurunanym žiwjenjom na wsy.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Twarska biologowka Anke Plehn Foto: Jan Kral
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND