Podpěruje město Serbski sejm?

štwórtk, 31. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nic z dypkom dnjoweho porjada, ale we wobłuku hodźiny naprašowanjow wobydlerjow zaběraše so Budyska měšćan­ska rada na swojim wčerawšim posedźenju z iniciatiwu Serbski sejm.

Budyšin (CK/SN). Akceptuje město Bu­dyšin prawo Serbow na samopostajenje a na swójske ludowe zastupnistwo? Tole prašeše so dr. Měrćin Krawc w hodźinje naprašowanjow wobydlerjow na wčera­wšim posedźenju Budyskeje měšćanskeje rady. Po wólbnej namołwje 1. meje w Čornym Chołmcu su Serbja Hornjeje a Delnjeje Łužicy namołwjeni, so do wólbneje lisćiny zapisać. Nimo toho móža kandidatow pomjenować. Wot 20. awgusta podłožki za listowe wólby rozesćelu a 3. nowembra hłosy wuliča. Měrćin Krawc mjenowaše tele prawólby „prěni krok samopostajowanja“. Dotal móhli Serbja jeničce jako priwatna wo­sobina abo jako zastupjerjo towarstwow wustupować, wón rjekny. Zaměr inicia­tiwy je, identitu Serbow indiwiduelnje a jako lud skrućić. „Šansy nutřkowneho demokratiskeho hibanja nochcemy dlěje njewužiwane wostajić“, wón podšmórny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND