We wuchowanju so wubědźowali

pjatk, 01. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Płuwanske stafle běchu wobstatk wubědźowanja wuchowanskich płuwarjow tele dny we Wojerecach.  Foto: Andreas Kirschke Płuwanske stafle běchu wobstatk wubědźowanja wuchowanskich płuwarjow tele dny we Wojerecach. Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy (AK/SN). 120 młodostnych je so tele dny na 24. sakskich mišterstwach młodźinskich wuchowanskich płuwarjow we Wojerowskej Łužiskej kupjeli a zwon­ka njeje wobdźěliło. Wubědźowanja wuhotowała je Wojerowska skupina wodoweje straže. Wobdźělnicy mějachu dohromady dźesać stacijow zmištrować. Při tym testowachu swoju teoretisku wědu­ wo prěnjej pomocy, nałožowachu ju praktisce a mějachu nimo toho wš­e­lake płuwanske stafle zmištrować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND