K jubilejomaj poćehnje swjedźenski ćah po wsy

póndźela, 04. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wodowa wěža je jedyn ze symbolow Wulkeje Dubrawy. Tam chcedźa přichodnu sobotu wustajeńcu wo stawiznach wsy wotewrěć.  Foto: Heinz Noack Wodowa wěža je jedyn ze symbolow Wulkeje Dubrawy. Tam chcedźa přichodnu sobotu wustajeńcu wo stawiznach wsy wotewrěć. Foto: Heinz Noack

Wulka Dubrawa (HN/SN). Dwaj jubilejej stej přičina, zo přichodny kónc tydźenja we Wulkej Dubrawje wulce swjeća. Tam spominaja na 675. róčnicu prěnjeho pisomneho naspomnjenja wsy a na 20lětne wobstaće partnerstwa z pólskej gmejnu Nowogrodziec. W jednotliwych wsach Wulkodubrawskeje gmejny běchu w zašłosći časćišo wjetše swjedźenje organizowali, kaž na přikład Holanski swjedźeń w Komorowje. Nětko je potajkim hłowna wjes sama na rjedźe. A tam su sej wjele předewzali.

Přichodna sobota steji cyle w znamjenju sporta. Program wopřijima kehelersku dypkowu hru prěnjeho mustwa muži, koparske hry młodźiny a muži, pjasćobul a blidotenis. Nimo toho poskića najwšelako­riše zaběry za dźěći. W 13 hodź. wotewru we wodowej wěži wustajeńcu wo sta­wiznach Wulkeje Dubrawy, kotruž je spěchowanske towarstwo Margarećineje hě­ty­ zestajiło. Cyły dźeń předstaja so wjesne towarstwa kaž tež hosćo z pólskeje partnerskeje gmejny. Wječor přizamknje so swjedźenske za­rjadowanje z rejemi w stanje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk