K jubilejomaj poćehnje swjedźenski ćah po wsy

póndźela, 04. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wodowa wěža je jedyn ze symbolow Wulkeje Dubrawy. Tam chcedźa přichodnu sobotu wustajeńcu wo stawiznach wsy wotewrěć. Foto: Heinz Noack Wodowa wěža je jedyn ze symbolow Wulkeje Dubrawy. Tam chcedźa přichodnu sobotu wustajeńcu wo stawiznach wsy wotewrěć. Foto: Heinz Noack

Wulka Dubrawa (HN/SN). Dwaj jubilejej stej přičina, zo přichodny kónc tydźenja we Wulkej Dubrawje wulce swjeća. Tam spominaja na 675. róčnicu prěnjeho pisomneho naspomnjenja wsy a na 20lětne wobstaće partnerstwa z pólskej gmejnu Nowogrodziec. W jednotliwych wsach Wulkodubrawskeje gmejny běchu w zašłosći časćišo wjetše swjedźenje organizowali, kaž na přikład Holanski swjedźeń w Komorowje. Nětko je potajkim hłowna wjes sama na rjedźe. A tam su sej wjele předewzali.

Přichodna sobota steji cyle w znamjenju sporta. Program wopřijima kehelersku dypkowu hru prěnjeho mustwa muži, koparske hry młodźiny a muži, pjasćobul a blidotenis. Nimo toho poskića najwšelako­riše zaběry za dźěći. W 13 hodź. wotewru we wodowej wěži wustajeńcu wo sta­wiznach Wulkeje Dubrawy, kotruž je spěchowanske towarstwo Margarećineje hě­ty­ zestajiło. Cyły dźeń předstaja so wjesne towarstwa kaž tež hosćo z pólskeje partnerskeje gmejny. Wječor přizamknje so swjedźenske za­rjadowanje z rejemi w stanje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND