Do nakładnistwa a kniharnje

srjeda, 06. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Składnostnje 60. róčnicy załoženja Ludoweho nakładnistwa Domowina su wšitcy čitarjo, awtorojo, wudawaćeljo, přełožerjo a přećeljo nakładnistwa na dźeń wotewrjenych duri a Dołhu nóc kultury sobotu, 9. junija, wot 14 do 17 hodź. do nakładnistwowych rumnosćow a do Smolerjec kniharnje na Sukelnskej 27 w Budyšinje přeprošeni. Sobudźěłaćerjo wustajeja na jednotliwych poschodach knihi, nowiny, dokumenty, fota a zajimawostki ze stawiznow nakładnistwa. Zajimcy dóstanu dohlad, kak dźensniši dźeń nowina a knihi nastawaja a w kotrych powołanjach móžeš w nakładnistwje dźěłać. Dźěći móža so w molowanju pospytać, so na rallyeji wědy po domje wobdźělić a słuchoknihi poskać. Poskićenej budźetej tohorunja kofej a tykanc. W Smolerjec kniharni wustupitej mała skupina Hercy 1. serbskeje kulturneje brigady z hudźbnym programom a klankodźiwadźelnik Měrćin Krawc.

W redakciji Serbskich Nowin budźetej w běrowje šefredaktora widźeć přehladka starych ćišćerskich gratow a pokazka starych nowin. Fotograf pokazuje wobdźěłanje fotow za nowiny, a w sadźbje demonstruja, kak jednotliwe nowinske strony nastawaja a kak so přichodne wudaća přihotuja.

Wot 18 hodź. we wobłuku Dołheje nocy kultury w Smolerjec kniharni dale swjeća. Wot 19.30 hodź. čitaja tam w serbskej rěči „Někotre powěsće ze stareho dobreho časa“. W 20.30 hodź. přizamknje so čitanje w němskej rěči „Der wunderliche Landtag – Fabeln von Handrij Zejler“. A w 21.30 hodź. zahrajetaj Lubina Žurowa a Jaroslav Pukač mjezynarodnu folkloru. K tomu čita dźiwadźelnica Lisa Čornakowa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND