Dalše nadawki za šulu wupisane

srjeda, 06. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo (AK/SN). Twar němsko-serbskeho šulskeho centruma w Slepom dale postupuje. Nawoda twarskeho wotrjada Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich je na wčerawšim posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady tuchwilny staw na twarnišću rozłožił.

Tak su w zakładnej šuli prěnju płonu třěchu dozhotowili a prěnje wokna zatwarili. We wyšej šuli je wjerch nad biblioteku hotowy. Dźensa su tam dalši betonowali. W sportowni je wjerch nad sanitarnymi rumnosćemi wukidany. 28. meje zetkachu so zastupjerjo gmejny ze zastupjerjemi horta a zakładneje šule, zo bychu wšelake prašenja nutřkowneho wuhotowanja rozjimali. Samsny dźeń rěčachu wo tym tež ze zastupjerjemi wyšeje šule.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND