Dalše nadawki za šulu wupisane

srjeda, 06. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo (AK/SN). Twar němsko-serbskeho šulskeho centruma w Slepom dale postupuje. Nawoda twarskeho wotrjada Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich je na wčerawšim posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady tuchwilny staw na twarnišću rozłožił.

Tak su w zakładnej šuli prěnju płonu třěchu dozhotowili a prěnje wokna zatwarili. We wyšej šuli je wjerch nad biblioteku hotowy. Dźensa su tam dalši betonowali. W sportowni je wjerch nad sanitarnymi rumnosćemi wukidany. 28. meje zetkachu so zastupjerjo gmejny ze zastupjerjemi horta a zakładneje šule, zo bychu wšelake prašenja nutřkowneho wuhotowanja rozjimali. Samsny dźeń rěčachu wo tym tež ze zastupjerjemi wyšeje šule.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk