Mysla hižo na adwent

srjeda, 06. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźanska agentura móhła Budyske Wjacławske wiki wožiwić

Budyšin (CK/SN). Wjacławske wiki skića harmoniski wobraz a k tomu dobre wonkowne wuměnjenja, wšelake temowe wobłuki zapřijeć. To měni Holger Zastrow, kiž w Drježdźanach eventnu agenturu wjedźe a wobstajnje wulke swje­dźenje organizuje. Wón chwali tohorunja wobšěrnu strukturu wikowarjow na Budyskich adwentnych wikach. Druhdźe dyrbja zarjadowarjo płaćić, chcedźa-li wikowarjow z tak wulkim wuběrom tworow zdobyć. W rozmołwje z Budyskim wyšim měšćanostu Alexanderom Ahrensom (SPD) pak pokaza Zastrow tež na to, zo hodźało so na Žitnych wikach něštožkuli polěpšić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND