Z wuwićom móža spokojom być

póndźela, 11. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěwin (AK/SN). Přinošk gmejnow Slepo, Dźěwin a Trjebin za Slepjanske zarjadniske zjednoćenstwo wostanje w dalokej měrje stabilny. Wón wučinja za loni a lětsa po 160 eurach na woby­dlerja. To rozłoži komornica Carmen Petrick na zašłym posedźenju Dźěwinskeje gmejnskeje rady. „Bilanca za 2017 je dosć pozitiwna“, wona rjekny. Jedna přičina bě, zo móžachu personalne kóšty zalutować. Wjace pjenjez wudać dyrbjachu porno tomu za wobdźěłanje datow. Za to dyrbjachu 42 000 eurow nałožować.

Ličba wobydlerjow w Slepjanskej wosadźe je cyłkownje wot 4 650 na 4 575 spadnyła. W Trjebinskej gmejnje wote­běraše wona wot 932 na dźensa 919 woby­dlerjow a w Slepom wot 2 640 na 2 570.

„Jeničce w Dźěwinskej gmejnje je ličba wobydlerjow wo wosom na 1 086 přiběrała“, Carmen Petrick rozłoži. Wjace wobydlerjow dla pak měješe gmejna tež wjace wudawkow. Tak dyrbjachu něhdźe 4 000 eurow wjace za zarjadniske zjednoćenstwo płaćić. Cyłkownje bě to w gmejnje Dźěwin něhdźe 174 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND