Zelena swěca za twarnišća

wutora, 12. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Štyri dróhotwarske projekty chce gmejna Hamor lětsa zwoprawdźić

Hamor (AK/SN). Ze štyrjomi naprawami da Hamorska gmejna lětsa dróhi a kolesowanske šćežki ponowić. Tele projekty rozłoži nawodnica twarskeho wotrjada gmejny Cortina Kokles na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady.

Dohromady chcedźa 350 000 eurow za dróhotwar nałožić. Wutwarić maja so wjesna dróha w Radšowku (Klein Radisch), wotrězk Sprjewineho kolesowanskeho puća při wotbóčce Bjerwałdskeho jězora, dalši wotrězk samsneho kolesowanskeho puća při zwjazkowej dróze B 156 kaž tež dróha z Manjowa do Delnjeho Wujězda. „Wona je wjeski zwjazowacy puć a runočasnje dźěl Sprjewineho kolesowanskeho puća“, Cortina Kokles wuswětli. Radźićeljo jednohłósnje wobzamknychu wšitke štyri naprawy zwoprawdźić. Tohorunja jednohłósnje woni wobzamknychu, wjesny puć w Dyrbachu wutwarić. Nadawk we wobjimje 430 000 eurow přepodachu twarskemu zawodej z Krušwicy. 30 procentow cyłkowneje sumy dyrbi gmejna Hamor ze swójskeje kasy zapłaćić, 70 procentow dóstanje jako spěchowanje za komunalny dróhotwar Swobodneho stata Sakskeje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk