Zelena swěca za twarnišća

wutora, 12. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Štyri dróhotwarske projekty chce gmejna Hamor lětsa zwoprawdźić

Hamor (AK/SN). Ze štyrjomi naprawami da Hamorska gmejna lětsa dróhi a kolesowanske šćežki ponowić. Tele projekty rozłoži nawodnica twarskeho wotrjada gmejny Cortina Kokles na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady.

Dohromady chcedźa 350 000 eurow za dróhotwar nałožić. Wutwarić maja so wjesna dróha w Radšowku (Klein Radisch), wotrězk Sprjewineho kolesowanskeho puća při wotbóčce Bjerwałdskeho jězora, dalši wotrězk samsneho kolesowanskeho puća při zwjazkowej dróze B 156 kaž tež dróha z Manjowa do Delnjeho Wujězda. „Wona je wjeski zwjazowacy puć a runočasnje dźěl Sprjewineho kolesowanskeho puća“, Cortina Kokles wuswětli. Radźićeljo jednohłósnje wobzamknychu wšitke štyri naprawy zwoprawdźić. Tohorunja jednohłósnje woni wobzamknychu, wjesny puć w Dyrbachu wutwarić. Nadawk we wobjimje 430 000 eurow přepodachu twarskemu zawodej z Krušwicy. 30 procentow cyłkowneje sumy dyrbi gmejna Hamor ze swójskeje kasy zapłaćić, 70 procentow dóstanje jako spěchowanje za komunalny dróhotwar Swobodneho stata Sakskeje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND