Dwurěčnosć njeje samozrozumliwa

štwórtk, 14. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zo by serbskosć w Budyšinje zjawnje prezentna była, mamy hišće wjele činić, zwěsći wčera wospjet dźěłowy kruh za serb­ske naležnosće měšćanskeje rady­. Ale tež škrička nadźije je mjeztym widźeć.

Budyšin (CK/SN). Wot Budyskeho nalěća ma sprjewine město Naměsto partnerskich městow. W přitomnosći zastupjerjow Wormsa, Heidelberga, pólskeje Je­lenje­je Góry, čěskeho Jabloneca nad Nisou a francoskeho Dreuxa běchu městno pod Starej wodarnju swjatočnje pomjenowali. Při muri su tafle z informacijemi a wobrazami jednotliwych partnerskich městow připrawjene. Za serbskim přełožkom tam podarmo pytaš.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk