Dwurěčnosć njeje samozrozumliwa

štwórtk, 14. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zo by serbskosć w Budyšinje zjawnje prezentna była, mamy hišće wjele činić, zwěsći wčera wospjet dźěłowy kruh za serb­ske naležnosće měšćanskeje rady­. Ale tež škrička nadźije je mjeztym widźeć.

Budyšin (CK/SN). Wot Budyskeho nalěća ma sprjewine město Naměsto partnerskich městow. W přitomnosći zastupjerjow Wormsa, Heidelberga, pólskeje Je­lenje­je Góry, čěskeho Jabloneca nad Nisou a francoskeho Dreuxa běchu městno pod Starej wodarnju swjatočnje pomjenowali. Při muri su tafle z informacijemi a wobrazami jednotliwych partnerskich městow připrawjene. Za serbskim přełožkom tam podarmo pytaš.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND