Po zjednoćenju gmejnow wobydlerjo njespokojom

wutora, 19. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Malešecy (CS/SN). Swoju njespokojnosć ze stawom wuwića wsow po zjednoćenju gmejnow zwurazni bywši Hućinski wjesnjanosta Andreas Skomudek na zašłym posedźenju Malešanskeje gmejnskeje rady. Po jeho słowach su mnozy wobydlerjo Hućiny a Połpicy přesłapjeni, što je so tam dotal stało. Winowatostne nadawki drje gmejna spjelnja, wjele wjace pak nic. Njezrozumliwe jemu je, zo sobudźěłaćerkam w pěstowarnjach rozdźělnu mzdu płaća. Šěsć lět po gmejnskej fuziji dyrbjało so wjace idejow zapřijeć, sej Andreas Skomudek žadaše. Tomu Malešanski wjesnjanosta Matthias Seidel (CDU) znapřećiwi, zo drje su dochody přiběrali, wudawki pak tohorunja. Gmejna lutuje hdźežkuli móžno. Tak su hižo rjedźenje a wobličenje mzdy z gmejnskeho zarjadnistwa wuspinkowali. Tuchwilu maja jenož hišće štyrjoch połnje přistajenych, wšitcy tamni podźělnje dźěłaja. Swobodny stat Sakska je připowědźił, podźěl ­kraja při financowanju pěstowarnjow podwojić. Dotal pak wottam žane konkretne sumy njepředleža.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND