×

Powěsć

Failed loading XML...

Po zjednoćenju gmejnow wobydlerjo njespokojom

wutora, 19. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Malešecy (CS/SN). Swoju njespokojnosć ze stawom wuwića wsow po zjednoćenju gmejnow zwurazni bywši Hućinski wjesnjanosta Andreas Skomudek na zašłym posedźenju Malešanskeje gmejnskeje rady. Po jeho słowach su mnozy wobydlerjo Hućiny a Połpicy přesłapjeni, što je so tam dotal stało. Winowatostne nadawki drje gmejna spjelnja, wjele wjace pak nic. Njezrozumliwe jemu je, zo sobudźěłaćerkam w pěstowarnjach rozdźělnu mzdu płaća. Šěsć lět po gmejnskej fuziji dyrbjało so wjace idejow zapřijeć, sej Andreas Skomudek žadaše. Tomu Malešanski wjesnjanosta Matthias Seidel (CDU) znapřećiwi, zo drje su dochody přiběrali, wudawki pak tohorunja. Gmejna lutuje hdźežkuli móžno. Tak su hižo rjedźenje a wobličenje mzdy z gmejnskeho zarjadnistwa wuspinkowali. Tuchwilu maja jenož hišće štyrjoch połnje přistajenych, wšitcy tamni podźělnje dźěłaja. Swobodny stat Sakska je připowědźił, podźěl ­kraja při financowanju pěstowarnjow podwojić. Dotal pak wottam žane konkretne sumy njepředleža.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND