×

Powěsć

Failed loading XML...

Maja dowolnosć za nowy hort

wutora, 19. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Worklečanska gmejna prócuje so nětko wo spěchowanske srědki

Worklecy (JK/SN). Na swojim poslednim posedźenju do lětnjeje přestawki njetrjebachu so Worklečanscy gmejnscy radźićeljo tele dny přejara napinać. Skerje mějachu wjeselo a spokojnosć na swojim boku, jako jim wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) zdźěli, zo je z Budyšina dóšła twarska dowolnosć za narunanski nowotwar šulskeho horta z cyłkownje 120 městnami. Dołho běchu so prócowali wo móžnosć, rozrisać starosće horta dla. Nětko maja drje dowolnosć twarić a městno na šulskej ležownosći tohorunja maja, faluja pak pjenjezy. Spěchowanski hornc wokrjesa njeje tak derje pjelnjeny, zo by za Worklečanske zaměry dosahało. Tuž rěka, próstwy wo spěchowanje zapodać tam, hdźež su wuhlady na přizwolenje najlěpše. Přiwšěm je Worklečanam nětko něšto lóšo wokoło wutroby. Wšako maja za nowe šulske lěto we woběmaj šulomaj tójšto přizjewjenjow a móža na zakładnej kaž tež na wyšej šuli dwučarowu wučbu podawać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND