Nahrawaja nowy film wo wokrjesu

srjeda, 20. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W Budyskej pišćeletwarskej firmje Eule su tele dny sceny za nowy imageowy film wokrjesa Budyšin wjerćeli.  Foto: Carmen Schumann W Budyskej pišćeletwarskej firmje Eule su tele dny sceny za nowy imageowy film wokrjesa Budyšin wjerćeli. Foto: Carmen Schumann

Njejsu to jenož najwšelakoriše zarjadowanja, kotrež su dźesaćlětnemu wobstaću Budyskeho wokrjesa w jeho dźensnišej formje wěnowane. Nětko nahrawaja za to samo film.

Budyšin (CS/SN). Składnostnje swojeho dźesaćlětneho wobstaća w dźensnišej formje da Budyski wokrjes tuchwilu imageowy film wjerćeć, kotryž ma wšitke rjane stronki kónčiny mjez Hornim krajom a łužiskej jězorinu pokazać. Projekt ma štyri epizody zaběrace so z ćežišćemi žiwjenje, hospodarstwo, chłóšćenje a swjedźenje kaž tež tradicije a kultura. Za kóždu jednotliwu epizodu su sej wobłukowe jednanje wumyslili, kotrež lajscy hrajerjo předstajeja. Na wotpowědnu namołwu za 20 trěbnych hrajerjow je so tójšto zajimcow přizjewiło, rjekny fachowy referent krajneho rady Tobias Schilling. Planowane je, zo ma film w běhu dźesać hrajnych dnjow nastać. A kóždy raz hlada akteram wjele dźěła do rukow. To móže wob dźeń dwanaće do 15 hodźin trać, praji produkciski nawoda Christian Bachmann z widejoweje produkcije předewzaća DDV Media.

Wóndano wjerćachu w Budyskej pišćeletwarskej firmje Eule. Přichodna studentka dźiwadźelnistwa Pauline Bail z Drježdźan předstaji pišćeletwarsku wučomnicu, kotraž so mjez druhim z wobdźěłanjom drjewa zaběra. Tuchwilu w firmje Eule instrument z Bad Frankenhausena rjedźa a porjedźeja. Sceny za imageowy film pak nahrawachu hakle po swjatoku. Dalše hrajne městna su Małowjelkowski prazwěrjenc, łužiska jězorina a klóšter Marijina hwězda w Pančicach-Kukowje.

Po tuchwilnych předstawach je předwidźane, film na swjatočnosći k dźesatej róčnicy wokrjesa 1. septembra w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle prěni raz pokazać. Film hodźi so w cyłku předstajić. Runje tak pak ma móžno być, sej jednotliwe epizody wobhladać. Wuslědk ma w socialnych me­dijach přistupny być, móhli pak jón ­tež na wosebitych zarjadowanjach po­kazać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND