Poł miliona eurow mjenje

srjeda, 20. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Łazowska gmejnska rada lětuši hospodarski plan wobzamknyła

Łaz (AK/SN). Přizamknyć Koblicy a Wulke Ždźary wopłóčkowej syći wostanje najwažniše ćežišćo w lětušim hospodarskim planowanju gmejny Łaz. To podšmórny komornica Mandy Liepert na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Z jednym wzdatym hłosom schwalichu jeje čłonojo hospodarski plan 2018. Kaž z wobšěrneho dokumenta wuchadźa, dyrbi komuna z 500 000 eurami mjenje dochodow wuńć. Nimo toho je wokrjesny wotedawk wulke poćeženje. 1,385 milionow eurow dyrbja Budyskemu wo­krjesej přepokazać. „To je wjace hač po­wšitkowne klučowe připokazanje, kotrež wot Swobodneho stata Sakskeje dóstanjemy“, komornica rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND