Poł miliona eurow mjenje

srjeda, 20. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Łazowska gmejnska rada lětuši hospodarski plan wobzamknyła

Łaz (AK/SN). Přizamknyć Koblicy a Wulke Ždźary wopłóčkowej syći wostanje najwažniše ćežišćo w lětušim hospodarskim planowanju gmejny Łaz. To podšmórny komornica Mandy Liepert na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Z jednym wzdatym hłosom schwalichu jeje čłonojo hospodarski plan 2018. Kaž z wobšěrneho dokumenta wuchadźa, dyrbi komuna z 500 000 eurami mjenje dochodow wuńć. Nimo toho je wokrjesny wotedawk wulke poćeženje. 1,385 milionow eurow dyrbja Budyskemu wo­krjesej přepokazać. „To je wjace hač po­wšitkowne klučowe připokazanje, kotrež wot Swobodneho stata Sakskeje dóstanjemy“, komornica rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND