Město měło Brězana lěpje česćić

štwórtk, 21. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

K 100. posmjertnym narodninam Jurja Brězana před lětomaj su w Budyšinje hižo raz rozmyslowali, kak měli jeho w sprjewinym měsće počesćić. Wčera so z naležnosću znowa zaběrachu.

Budyšin (CK/SN). Spisowaćel Jurij Brězan měł so w měsće a w měšćanskim wobrazu sylnišo česćić, namołwješe zapósłanča zwjazkoweho sejma Caren Lay (Lěwica) na wčerawšim posedźenju Budyskeje měšćanskeje rady.

Brězan słuša k tym wuchodoněmskim spisowaćelam, kotřiž su sobu najwjace knihow pisali. Pod Brězanowym pjerom nasta 50 knihow, kotrež buchu do 25 rěčow přełožene. Nimo toho wón k tomu přinošowaše, zo bu powědka wo Krabaće swětoznata, Caren Lay wčera argumentowaše. „Před lětomaj by Jurij Brězan 100. narodniny swjećił. Myslička, jeho při tej składnosći za čestneho wobydlerja Budyina pomjenować, je bohužel zwrěšćiła“, rjekny zapósłanča. Wona pokaza dale na to, zo běchu składnostnje kulojtych narodnin w lěće 2016 hižo prócowanja, serbskeho spisowaćela z pomnikom w sprjewinym měsće počesćić. Na wčerawšim posedźenju Budyskeje měšćanskeje rady Caren Lay wabješe, wo tutej ideji znowa rozmyslować. Abo znaj­mjeńša hasu w měsće po Jurju Brězanu pomjenować. „W druhich městach česća swojich sławnych synow w tajkej formje, kotraž tež turistisce skutkuje a za mjezy města wuprudźa“, da wona radźićelam k rozmyslowanju.

Caren Lay wustupowaše w mjenje strony a frakcije přesahowaceho iniciatiwneho kruha. Jón podpěruja mjez druhim bywši direktor Serbskeho instituta prof. dr. Dietrich Šołta, intendant Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Lutz Hillmann kaž tež předsyda Budyskeho turistiskeho zwjazka Dietmar Stange.

Wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) ma nastupajo počesćenje Jurja Brězana po swójskich wuprajenjach „wote­wrjenej ­wuši“. Njeje pak cyle tak jednore kmane městno za to namakać, „dokelž Budyšin tak smjerć wjele nowych hasow njedóstawa“. Hasu Clary Zetkin na česć Jurja Brězana přemjenować njeby zawěsće ­žane přihłosowanje našło. Na to wšak Alexander Ahrens sam tónle přikład jako ­přehnaty mjenowaše a rjekny zapósłanči Lěwicy, zo chcedźa móžnosć wosebiteho počesćenja serbskeho spisowaćela w měšćanskej radźe kaž tež w zarjadnistwje pruwować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND