Kaž „bahno połne błudničkow“

pjatk, 22. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CS/SN). Pod krutymi wěstotnymi naprawami wotměštej so zawčerawšim w Budyskim krajnoradnym zarjedźe čitanje a diskusija wo „reichsbürgerach“. Z hosćom běštaj židowski dźiwadźelnik Tobias Ginsburg, kiž bě so do sceny reichsbürgerow podał a wo tym knihu „Die Reise ins Reich“ napisał, a politologa Jan Rathje, kiž wo tematice wědomostnje slědźi.

Wuchadźišćo, ze scenu reichsbürgerow so bliže zaběrać, za Tobiasa Ginsberga bě, jako bu lěta 2016 policist morjeny. Bě poměrnje jednore dóstać so z wopačnej identitu do sceny, kotruž mjenuje wón „bahno połne błudničkow“. Kaž Ginsberg z rozmołwow zhoni, su přičiny rozdźělne, zo ludźo tam sobu činja. Tež někotražkuli byrgarska eksistenca so wšelakim zapřisahanskim teorijam přizamkuje. Předewšěm pak ezoterikarjo a bywši Lěwicarjo do tajkich teorijow wěrja. Jedna je ta wo židowskej swětowej zapřisahańcy. Čłonojo mjeztym wědźa, zo to zjawnje wuprajić njesmědźa, hewak hrozy jim wobskóržba ludoweje šćuwańcy dla, a wužiwaja tuž šifry.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND