Kaž „bahno połne błudničkow“

pjatk, 22. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CS/SN). Pod krutymi wěstotnymi naprawami wotměštej so zawčerawšim w Budyskim krajnoradnym zarjedźe čitanje a diskusija wo „reichsbürgerach“. Z hosćom běštaj židowski dźiwadźelnik Tobias Ginsburg, kiž bě so do sceny reichsbürgerow podał a wo tym knihu „Die Reise ins Reich“ napisał, a politologa Jan Rathje, kiž wo tematice wědomostnje slědźi.

Wuchadźišćo, ze scenu reichsbürgerow so bliže zaběrać, za Tobiasa Ginsberga bě, jako bu lěta 2016 policist morjeny. Bě poměrnje jednore dóstać so z wopačnej identitu do sceny, kotruž mjenuje wón „bahno połne błudničkow“. Kaž Ginsberg z rozmołwow zhoni, su přičiny rozdźělne, zo ludźo tam sobu činja. Tež někotražkuli byrgarska eksistenca so wšelakim zapřisahanskim teorijam přizamkuje. Předewšěm pak ezoterikarjo a bywši Lěwicarjo do tajkich teorijow wěrja. Jedna je ta wo židowskej swětowej zapřisahańcy. Čłonojo mjeztym wědźa, zo to zjawnje wuprajić njesmědźa, hewak hrozy jim wobskóržba ludoweje šćuwańcy dla, a wužiwaja tuž šifry.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND