×

Powěsć

Failed loading XML...

Žiwu dwurěčnosć podpěrać

wutora, 26. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyski wokrjesny sejmik serbsku rozprawu krajneho rady rozjimał

Budyšin (SN/at). Rozprawa krajneho rady za lěto 2017 wo zwoprawdźenju wustawkow k zachowanju, spěchowanju a wuwiću serbskeje rěče a kultury w Budyskim wokrjesu bě wčera tema na posedźenju wokrjesneho sejmika. Kaž krajny rada Michael Harig (CDU) našemu wječornikej rjekny, su „při zestajenju předłohi z toho wuchadźeli, za čož smy zamołwići. Su to zarjadnišća wot Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma hač k Serbskemu muzejej.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND