Žiwu dwurěčnosć podpěrać

wutora, 26. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyski wokrjesny sejmik serbsku rozprawu krajneho rady rozjimał

Budyšin (SN/at). Rozprawa krajneho rady za lěto 2017 wo zwoprawdźenju wustawkow k zachowanju, spěchowanju a wuwiću serbskeje rěče a kultury w Budyskim wokrjesu bě wčera tema na posedźenju wokrjesneho sejmika. Kaž krajny rada Michael Harig (CDU) našemu wječornikej rjekny, su „při zestajenju předłohi z toho wuchadźeli, za čož smy zamołwići. Su to zarjadnišća wot Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma hač k Serbskemu muzejej.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND